Default Header Image

Colaborare internațională

  1. Colaborarea cu Universitatea din Tartu, Estonia, în baza căreia a fost organizat și implimentat cu succes proiectul „Cooperarea moldo-estoniană în medicina sportivă pentru implementarea standardelor europene în învățămîntul medical”. În baza proiectului menționat, în cadrul Catedrei de Reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală au fost organizate cursuri de Medicina Sportivă prin rezidențiat.
  2. Colaborarea activă cu instituțiile de reabilitare din Murnau (dr. Karin Bauer și dr. Marc Shaan) și Leipzig (dr. Antje Dominok și dr. Cornelia Wilke), Germania. În baza colaborării au fost organizate numeroase workshop-uri cu scopul schimbului de experiență practică și științifică.
  3. Colaborarea cu instituțiile de reabilitare din Aarau, Elveția, în vederea dezvoltării sistemului de reabilitare din RM prin ajutor tehnic, schimbul de experiență și ajustarea programelor și proceselor de reabilitare și a programei didactice universitare, la standartele europene.
  4. Colaborarea cu șeful disciplinei Medicină Fizică și de Recuperare dr. Ioan Sorin Stratulat din cadrul UMF “G. T. Popa”, Iași, România. Ca rezultat al acestei colaborări a fost edidatat un tratatat de balneolgie iar în fiecare an se organizează conferința bilaterala Ortho-posturo-gnosis ce permite speciliștilor din domeniul disciplinei să discute cele mai importante actualități ce vizeză reabilitarea medicală. 
  5. Din anul 2019 sunt dezvoltate relații de colaborare în aspect științific și practic cu  Societatea Română de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneoclimatologie   cu organizarea anuală a  Congresului Național de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie  desfășurat sub auspiciile USMF ”Nicolae Testemițanu” și a Societății Specialiștilor în Reabilitare Medicală, Medicină Fizică din Republica Moldova.
  6. Colaborarea activă în domeniul Reabilitării medicale si Medicinei Tradiționale Chineze cu instituţiile de învăţămînt medical și spitalele din Republica Populară Chineză Hunan Children’s Hospital, Changsha, Guangzhou -  ca rezultat - crearea Centrului Universitar de MTC și organizarea stagiilor teoretico-practice pentru colaboratorii catedrei şi medicii rezidenţi.