Default Header Image

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

A. Obligatorie:
1.Cartea Albă a specialității de medicină fizică și de reabilitare în Europa, Editura universitară
”Carol Davila”, București, 2006
2. Randall L. Braddom. Medicina Fizică și de Reabilitare, Ediția a IV-a, București, 2015.
3. Ioan S. Stratulat. Manualul pentru rezidenţi şi specialişti în domeniu ” Mijloace fizice utilizate
în medicina fizică și de reabilitare, Editura ”Gr.T.Popa” UMF, Iași, 2019, 2 volume.


B. Suplimentară:
1.T. Sbenghe, Kineziologie. Știința milcării, Editura Medicală,București, 2008.
2.I.S.Stratulat, O.Pascal, V.Chihai, A.Tăbîrță, Manualul pentru rezidenţi şi specialişti în domeniu,
Balneoclimatologia în România și Republica Moldova: istoric și perspective europene, Editura
Academie Române, 2018.
3.I.Kiss, Fiziokinetoterpia și recuperarea medicală în afecțiunile aparatului locomotor, Editura
Medicală, București, 2012.
4.G.O.Tache,Ghid de medicină fizică și recuperare medicală,Editura Scripta,București,2011.
5. G.Onose, Compendiu de neuroreabilitare la adulți, copii și vârstnici, Editura Unversitară”Carol
Davila, București,2008.
6.D.Moșet,Enciclopedia de kinetoterapie,Editura Semne,București,2011,2 vol.
7.G.Tițu,Laserterapiamclinică,Editura Junimea,Iași,2002
8.A.Rădulescu,Fizioterapie.Masaj terapeutic.Bioclimatologie,Editura Medicală,București,2002
9.S.Popescu,Complemente de mecanică fizică și acustică.Biomecanică,Editura
Tehnopress,Iași,2005
10.F.Plas,E.Hagron,Kinetoterapiaactivă,Editura Polirom,Iași,2001
11.C.Albu,T.L.Vlad,A. Albu,Kinetoterapia pasivă, Editura Polirom,Iași,2004
12.I.Onac,Masajul Medical,Editura Medicală universitară”Iuliu Hașieganu”,Cluj-Napoca,2009
13.C..Albu,T.L.Armbruster,M.Albu,Kinetoterape.Metodologia poziționării și mobilizării
pacientului , Editura Polirom,Iași,2014
14. D.Tesloianu,M.Spiridon, Testul de efort,Editura Spiru Haret,Iași,2003
15.Jankovic, Danilo, Peng, Philip, Regional Nerve Blocks in Anesthesia and Pain Therapy
Traditional and Ultrasound-Guided Techniques, 2015
16.Kern A. Olson, PhD, History of Pain: A Brief Overview of the 19th and 20th Centuries
(https://www.practicalpainmanagement.com/treatments/history-pain-brief-overview-19th-20thcenturies?page=0,3 )
17Oliver DJ , Borasio G, Caraceni A, et al. A consensus review on the development of palliative
care for patients with chronic and progressive neurological disease. Eur J Neurol. 2016; 23: 30-38
18.Maria-Magdalena Leon, Ostin C. Mungiu. Terapia durerii - aspecte actuale, Iaşi : Editura Gr.T. Popa,
2014
19. Ostin C. Mungiu, Irina M. JABA, Managementul durerii. Ghid practic, Editura „Gr. T. Popa”
Iasi 2009
20.Walter R. Frontera, Julie K. Silver, et al. Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation
E-Book: Musculoskeletal Disorders, Pain, and Rehabilitation. Elsewier 2019.
21.Voicu M. Tudorache, Sînziana Lovin, Marlyce Friesen. Tratat de reabilitare pulmonară.
Timișoara 2009.
22.Isabele Lozincă. Elemente de patologie a aparatului respirator şi recuperarea prin
kinetoterapie.Oradea 2002
23.D.Vasilescu, Ortopedie pediatrică, Editura Medicală Universitară ”Iuliu Hațieganu”,
Cluj-Napoca,2003
24.Protocol clinic national ,,Reabilitarea medicală a copilului ars”, Chișinău 2018
25.Protocol clinic national ,,Reabilitarea cardiovasculară”, Chișinău 2017
26.F.Mitu, Actualități în semiologia respiratorie și cardiovasculară, Editura,,Gr.T.Popa” UMF
Iași, 2011.
27.Г.Н. Пономаренко. Частная физиотерапия Mосква, 2005.
28.В. М. Боголюбов. Медицинская реабилитация (Руководство в 3-х том.) Mосква, 2009.