Default Header Image

Scurt istoric

Catedra de Reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală este o subdiviziune didactică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” fondată în anul 2015 prin ordinul Rectorului nr. 216-A din 27.05.2015. 

Catedra organizează şi realizează instruire universitară a studenţilor anului V- a facultăţilor de Medicină, Medicină Preventivă, Stomatologie, anul III facultatea Asistență medicală generală şi formarea profesională a medicilor specialişti în reabilitare medicală prin studii postuniversitare de rezidenţiat. De asemenea, catedra desfăşoară cursuri de educaţie medicală continuă pentru kinetoterapeuți şi medicii specialişti în reabilitare, medicină fizică şi terapie manuală. La catedră activează 1 profesor universitar, dr. hab. şt. med (şef catedră), 2 conferenţiari universitari (dr. şt.med), 7 asistenţi universitari, 1 laborant superior. 

          Instruirea postuniversitară şi educația medicală continuă în domeniul kinetoterapiei și terapiei mnuale au fost organizate în anul 1992 de către conf univ. Agafia Moraru la catedra de Reflexoterapie şi Recuperare medicală, şef catedră, prof. univ. Victor Lacusta. Ca disciplină, reabilitarea medicală a demarat în USMF „Nicolae Testemiţanu” în anul 1998 la catedra de Fiziologie şi Reabilitare Medicală, şef catedră, prof. univ. Aurel Saulea. Instruirea postuniversitară şi educația medicală continuă în domeniul reabilitării a cintinuat  în anul 2008 la cursul de Reabiltare medicală, medicină fizică şi terapie manuală, fondat de prof. univ. Agafia Moraru. In 2015 cursul a primit statutul de catedra.  

În anul 2015 în funcţia de şef al catedrei a fost desemnat Oleg Pascal, profesor universitar, care a continuat dezvoltarea disciplinei prin multiple colaborări internaţionale. Au fost cu succes realizate şi implementate activități în cadrul proiectului Moldo-Estonian  “Cooperarea moldo-estoniană în medicina sportivă pentru implementarea standardelor europene în învăţămâtul medical” (an. 2013-2015). În perioada anilor 2016 – 2017 în cadrul proiectelor finanţate de Institutul Moldova-Leipzig au fost organizate work-shopuri şi atiliere de lucru cu experţii în domeniu. În perioada anilor 2017 -2021a fost realizat proiectul de colaborare cu Agenția Elvețienă Basel de Cooperare Medicală. Catedra participă activ în fortificarea cooperării bilaterale dintre USMF “Nicolae Testemiţanu” şi instituţii de învăţământ medical din Republica Populară Chineză în proiecte de mobilitate academică. În perioada anilor 2018-2019, cu succes au fost organizate stagii pentru colaboratorii catedrei şi medicii rezidenţi.   

În cadrul colaborării academice cu colegii din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi, a fost editat primul manual  în 2 volume ”Mijloace fizice utilizate în medicină fizică şi de reabilitare” destinat studenților, medicilor rezidenți și specialiștilor din domeniu. 

Bazele clinice universitare ale catedrei sunt amplasate în cadrul IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății RM. În  anul 2017, la 5 iunie a fost inagurat Centrul Universitar de Reabilitare Medicală, evenimentul fiind consacrat anului Nicolae Testemiţanu. Centrul a fost fondat în deplină corespundere cu Programul de dezvoltare a învățământului medical și farmaceutic în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, cu suportul financiar al Uniunii Europene şi, de asemenea, reprezintă o bază clinică universitară a catedrei. 

Direcțiile de cercetare ştiințifică ale catedrei vizează reabilitarea pacienţilor post accident vascular cerebral şi persoanelor cu patologia aparatului osteo-articular.