Default Header Image

Cercetare

STRATEGIA DE CERCETARE:

1) Analiza dizabilității cu evaluarea clinică și funcțională a persoanelor cu durere musculoskeletală prin optimizarea programelor de reabilitare.

2) Studiul multimodal al dizabilității prin polipatologie.

 

COLABORĂRI ÎN ASPECT PRACTIC CU BAZELE CLINICE ALE CATEDREI:

-IMSP Spitalul clinic al Ministerului Sănătății

-Centrul Universitar de Reabilitare Medicală

-AO “Societatea Specialiștilor în Reabilitare Medicală și Medicină Fizică din Republica Moldova

 

Tezele de doctorat susținute: 

1) Reabilitarea medicală prin tehnici kinetice active a pacienţilor cu dizabilităţi prin amputarea membrului inferior: studiu clinico-funcţional Tăbîrță Alisa, conferențiar universitar Catedra de reabilitare medicală și  medicină fizică a USMF “Nicolae Testemiţanu”, anul 2018.


2) “Reabilitarea medicală a pacienților cu artrita reumatoidă în funcție de dizabilitate și activitatea bolii” Chihai Victoria asistent universitar Catedra de reabilitare medicală și medicină fizică a USMF “Nicolae Testemiţanu”, anul 2021.


3) Reabilitarea medicală a pacienților cu osteoartroza genunchiului în raport cu dizabilitatea funcțională, Vizdoagă Anatolie asistentr universitar Catedra de reabilitare medicală și medicină fizică a USMF “Nicolae Testemiţanu”, anul 2021.

Tezele de doctorat cu teme aprobate:

1) Reabilitarea medicală a persoanelor cu durere musculo-scheletală cronică încontextul biopsihosocial, Bulai Marina asistent universitar Catedra de reabilitare medicală și medicină fizică a USMF “Nicolae Testemiţanu”, anul 2021.

2) Impactul profilurilor de comorbidități în reabilitarea post - accident vascular cerebral, Melnic Adrian asistent universitar Catedra de reabilitare medicală și medicină fizică a USMF “Nicolae Testemiţanu”, anul 2021. 

 

 

Ponderea cadrelor științifico-didactice pe subdiviziune înregistrate în baze de date internaționale: 

Registru_raiting_cercetare_Reabilitare_medicală.xlsx

 

 1. Membru al Asociațiilor/ Societăților DIN ȚARĂ
 2.  
  1. VIZDOAGĂ Anatol, de. șt. med., asist. univ.,  Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală, membru al Societății Specialiștilor de Reabilitare Medicală, Medicină Fizică din Republica Moldova. 
  2. TĂBÎRȚĂ Alisa,  dr. șt. med., conf. univ Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală, membru al Societății Specialiștilor de Reabilitare Medicală, Medicină Fizică din Republica Moldova.
  3. SAVIȚCHI Svetlana, asist. univ., Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală, membru al Societății Specialiștilor de Reabilitare Medicală, Medicină Fizică din Republica Moldova.
  4. ROTĂREANU Anastasia, asist. univ., Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală, membru al Societății Specialiștilor de Reabilitare Medicală, Medicină Fizică din Republica Moldova.
  5. PLEȘCA Svetlana, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală, membru al Societății Specialiștilor de Reabilitare Medicală, Medicină Fizică din Republica Moldova.
  6. PASCAL Oleg, dr. hab. șt. med., prof. univ., Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală, membru al Societății Specialiștilor de Reabilitare Medicală, Medicină Fizică din Republica Moldova.
  7. MELNIC Adrian, asist. univ., Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală, membru al Societății Specialiștilor de Reabilitare Medicală, Medicină Fizică din Republica Moldova.
  8. CHIHAI Victoria, dr.șt.med., asist. univ., Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală, membru al Societății Specialiștilor de Reabilitare Medicală, Medicină Fizică din Republica Moldova.
  9. CÎRÎM Mihail, asist. univ., Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală, membru al Societății Specialiștilor de Reabilitare Medicală, Medicină Fizică din Republica Moldova.
  10. BULAI Marina, asist. univ., Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală, membru al Societății Specialiștilor de Reabilitare Medicală, Medicină Fizică din Republica Moldova.

 

 

 

ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE Manifestări științifice organizate

 

 

Nr. crt.

Organizatorul; Partenerii

Data desfășurării

Locul desfășurării (adresa)

Forma de organizare (on-line, mixt, fizic)

Informație de contact (persoana responsabilă /

telefon, e-mail)

Linkul la

**Programul manifestării, Culegerea de lucrări

1.

USMF „Nicolae Testemițanu”, Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică

Societătea Specialiștilor în Reabilitare Medicală și Medicină Fizică din Republica Moldova  

1-5 septembrie 2023

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara

Tăbîrță Alisa, tel. 079549280,

alisa.tabirta@usmf.md

 

https://bioclima.ro/SP2023.pdf

 

2.

USMF „Nicolae Testemițanu”, Catedra reabilitare medicală, medicină fizică, terapie manuală.

Societațea Specialiștilor în Reabilitare Medicală și Medicină Fizică din Republica Moldova  

8 iunie

Universitatea de stat de medicină și farmacie „Nicolae Testemițanu”, blocul didactic central, aula „petru galețchi”, et. iii (bd. ștefan cel mare și sfânt, 165)

Tăbîrtă Alisa, 079549280, alisa.tabirta@usmf.md

 

https://congres.usmf.md/program-balcanica/

3.

USMF „Nicolae Testemițanu”, Catedra reabilitare medicală, medicină fizică, terapie manuală.

Societațea Specialiștilor în Reabilitare Medicală și Medicină Fizică din Republica Moldova  

29.04.2023

Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii, str Grenoble147

Tăbîrță Alisa, 079549280, alisa.tabirta@usmf.md

Programul manifestării (PDF)

4.

USMF „Nicolae Testemițanu”, Catedra reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală

19.10.2023

Centrul Universitar de Reabilitare Medicală,

str.31 August 1989 137A

Tăbîrță Alisa, 079549280, alisa.tabirta@usmf.mdd

https://conferinta.usmf.md/wp-content/uploads/PROGRAM-INVITATIE-1.pdf

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea de cursuri de perfecționare și recalificare a specialiștilor în domeniu

 

Reabilitarea fiziofuncțională în afecțiunile osteo-articulare ale membrelor. (Formatori: Pascal Oleg, Pleşca Svetlana , Tăbîrță Alisa, Chihai Victoria Vizdoagă Anatolie, Bulai Marina, Melnic Adrian, Cîrîm Mihail). Domeniul de formare-Reabilitare medicală, Nr. specialiști-12.

Strategii de abordare a factorilor psiho-sociali în reabilitarea lombalgiilor cronica (Formatori: Pascal Oleg, Pleşca Svetlana , Tăbîrță Alisa, Chihai Victoria Vizdoagă Anatolie, Bulai Marina, Melnic Adrian, Cîrîm Mihail). Domeniul de formare-Reabilitare medicală, Nr. specialiști-6.

Fiziobalneoterapia în reabilitarea medicală. (Formatori: Pascal Oleg, Pleşca Svetlana , Tăbîrță Alisa, Chihai Victoria Vizdoagă Anatolie, Bulai Marina, Melnic Adrian, Cîrîm Mihail). Domeniul de formare-Reabilitare medicală, Nr. specialiști-6.

Reabilitarea fiziofuncțională în artrita reumatoidă. (Formatori: Pascal Oleg, Pleşca Svetlana , Tăbîrță Alisa, Chihai Victoria Vizdoagă Anatolie, Bulai Marina, Melnic Adrian, Cîrîm Mihail). Domeniul de formare-Reabilitare medicală, Nr. specialiști-3.

Reabilitarea medicală a leziunilor posttraumatice de membre. (Formatori: Pascal Oleg, Pleşca Svetlana , Tăbîrță Alisa, Chihai Victoria Vizdoagă Anatolie, Bulai Marina, Melnic Adrian, Cîrîm Mihail). Domeniul de formare-Reabilitare medicală, Nr. specialiști-13.

Terapia manuală în reabilitărea medicală a afecţiunilor coloanei vertebrale. (Formatori: Pascal Oleg, Pleşca Svetlana , Tăbîrță Alisa, Chihai Victoria Vizdoagă Anatolie, Bulai Marina, Melnic Adrian, Cîrîm Mihail). Domeniul de formare-Reabilitare medicală, Nr. specialiști-15.

Reabilitarea medicală post COVID -19. (Formatori: Pascal Oleg, Pleşca Svetlana , Tăbîrță Alisa, Chihai Victoria Vizdoagă Anatolie, Bulai Marina, Melnic Adrian, Cîrîm Mihail). Domeniul de formare-Reabilitare medicală, Nr. specialiști-4.

Electroterapia în reabilitarea medicală. (Formatori: Pascal Oleg, Pleşca Svetlana , Tăbîrță Alisa, Chihai Victoria Vizdoagă Anatolie, Bulai Marina, Melnic Adrian, Cîrîm Mihail). Domeniul de formare-Reabilitare medicală, Nr. specialiști-10.

Metodele de evaluare funcțională în reabilitarea medicală. (Formatori: Pascal Oleg, Pleşca Svetlana , Tăbîrță Alisa, Chihai Victoria Vizdoagă Anatolie, Bulai Marina, Melnic Adrian, Cîrîm Mihail). Domeniul de formare-Reabilitare medicală, Nr. specialiști-9.

Mijloacele de kinetoterapie și kinetoprofilaxie în reabilitarea medicală. . (Formatori: Pascal Oleg, Pleşca Svetlana , Tăbîrță Alisa, Chihai Victoria Vizdoagă Anatolie, Bulai Marina, Melnic Adrian, Cîrîm Mihail). Domeniul de formare-Reabilitare medicală, Nr. specialiști-7 .

Abordări contemporane ale problemelor prioritare în neuroreabilitare. . (Formatori: Pascal Oleg, Pleşca Svetlana , Tăbîrță Alisa, Chihai Victoria Vizdoagă Anatolie, Bulai Marina, Melnic Adrian, Cîrîm Mihail). Domeniul de formare-Reabilitare medicală, Nr. specialiști-7.

 

Membri

 

1. PLEȘCA Svetlana. Membru, Seminarul științific de profil din domeniul Științe medicale 321. Medicină generală; 332. Asistenţă medicală şi reabilitare. Specialitățile: 321.11. Gerontologie şi geriatrie; 321.12. Medicină alternativă; 332.01. Reabilitare medicală și medicină fizică. Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 11 din 31 iulie 2020.

 

2. TĂBÎRȚĂ Alisa. Membru, Seminarul științific de profil din domeniul Științe medicale 321. Medicină generală; 332. Asistenţă medicală şi reabilitare. Specialitățile: 321.11. Gerontologie şi geriatrie; 321.12. Medicină alternativă; 332.01. Reabilitare medicală și medicină fizică. Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 11 din 31 iulie 2020.

 

Premii și titluri onorifice obținute în ţară

 

TĂBÎRȚĂ Alisa. Medalia ”Promotor al culturii calității în educație și cecetare”, gradul I, Ordinul președintelui ANACEC Nr 81-A din 13.11.2023.

 

Apreciere internaţională a cadrului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic

 

Premiul I lucrarea cu tema ,, Chronic lumbar musculoskeletal pain: medical rehabilitation interventions.” BULAI M., PASCAL O., TĂBÎRȚĂ A., CÎRÎM M., CHIHAI V., PLEȘCA S. , la Congresul Național cu participare Internațională de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie, 02.09.23-05.09.23, Timișoara, România.

 

 

Membru al Asociaţiilor/Societăţilor din STRĂINĂTATE

 

PLEȘCA Svetlana, dr. șt. med., conf. univ., Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală, Membru al panelei European Academy of Neurology

 

Redactori-şefi/ membri ai revistelor de specialitate WeB of Science și SCOPUS

 

PASCAL Oleg. Membru al Colegiului de redacție al revistei Balneo and PRM Research Journal, România 2022.  e ISSN 2734-8458, p ISSN 2734-844X http://bioclima.ro/Edit.php

 

TĂBÎRȚĂ Alisa.  Membru al Colegiului de redacție la revistei Balneo and PRM Research Journal, România 2022.  e ISSN 2734-8458, p ISSN 2734-844X http://bioclima.ro/Edit.php

 

Președinți/ Copreședinți/ Membri ai Comitetului ȘTIINȚIFIC a manifestărilor ştiinţifice din străinătate

 

Copreședinți

 

TĂBÎRȚĂ Alisa. Co-peședinte. Congresul Național de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie, 01-05 Septembrie 2023 ,Timișoara, România,  https://srmfrb.ro/congrese/congres-2023/

 

Moderatori/Secretari la manifestări ştiinţifice în străinătate, organizate în perioada evaluată

 

Moderatori

 

BULAI Marina,  asistent universitar, moderator. Sesiunea 4 Congresul Național de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie, 01-05 Septembrie 2023 ,Timișoara, România

 

 

Mobilitatea personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic

 

Personal ştiinţific şi ştiinţifico-didactic USMF „Nicolae Testemiţanu” invitat într-o instituţie de cercetare sau de învăţământ superior din STRĂINĂTATE (indicator SC 4.12.1, 6.6.1, 6.8.1)

Nr. d/o

Numele, prenumele, titlul ştiinţific și ştiinţifico-didactic

Ţara, orașul, denumirea organizaţiei vizitate

Scopul vizitei

lecție la invitație

lectori la prelegeri

activități de cercetare

stagiu de instruire/cercetare etc

Sursa de finanțare

Termenele

vizitei

           

1.

Bulai Marina,

asistent universitar

CHINA,

Provincia Sansi, Tayuani

Cursul de instruire bilaterală în limba rusă

“Practica medicinii tradiționale chineze pentru studenții facultății de medicină din

Moldova”

Republica Populară Chineză

 

06– 26 iulie 2023

2.

Cîrîm Mihail,

asistent universitar

CHINA,

Provincia Sansi,  or. Tayuani

Cursul de instruire bilaterală în limba rusă

“Practica medicinii tradiționale chineze pentru studenții facultății de medicină din

Moldova”

Republica Populară Chineză

 

06– 26 iulie 2023

3.

Melnic Adrian,

asistent universitar

CHINA,

Provincia Hunan, or Changsha

Cursul de instruire bilaterală în limba rusă

“Practica medicinii tradiționale chineze pentru studenții facultății de medicină din

Moldova”

Republica Populară Chineză

 

01–30 septembrie 2023

4.

Vizdoagă Anatol,

asistent universitar

CHINA,

Provincia Sansi, or  Tayuani

Cursul de instruire bilaterală în limba rusă

“Practica medicinii tradiționale chineze pentru studenții facultății de medicină din

Moldova”

Republica Populară Chineză

 

06– 26 iulie 2023

 

 

                                          

Stagii realizate de personal ştiinţific şi ştiinţifico-didactic în cadrul mobilităților academice (ERASMUS+, DAAD etc), (indicator SC 4.4.2)

CHIHAI Victoria, asistent universitar UMF “L. Blaga” Sibiu, Romania UMF „Lucian Blaga”, 22 mai -27 mai 2023   ERASMUS+  

CIRIM Mihail Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș – Romania. 29 mai -2 iunie 2023 Erasmus +

TĂBÎRȚĂ Alisa, conf. universitar UMF “L. Blaga” Sibiu, Romania UMF „Lucian Blaga”, 22 mai -27 mai 2023         ERASMUS+  

 

Preşedinţi/ Vicepreședinți/ Secretari/ Membri ai seminarelor ştiinţifice de profil

Vicepreședinți

 

PASCAL Oleg. Vicepreședinte, Seminarul științific de profil din domeniul Științe medicale 321. Medicină generală; 332. Asistenţă medicală şi reabilitare. Specialitățile: 321.11. Gerontologie şi geriatrie; 321.12. Medicină alternativă; 332.01. Reabilitare medicală și medicină fizică. Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 11 din 31 iulie 2020.

Membri

PASCAL Oleg. Membru al a consiliului științific specializat la susținerea tezei Autor  РÎRŢАС Iоn. ,, Rесuреrаrеа pacienților сu аvс isсhеmiс în реriоаdа асută рrin арliсаrеа kinеtоtеrарiеi în аsосiеrе сu stimulаrеа mаgnеtiсă trаnsсrаniаnă” Sресiаlitаtеа: 533.04 - Еduсаțiе fiziсă, sроrt, kinеtоtеrарiе și rесreație. Data susținerii publice 12 septembrie 2023.

 

 

Preşedinţi/ Secretari/ Membri ai Comisiilor de susținere publică a tezelor de DOCTOR

 

Președinți

Pascal Oleg, Președinte, la susținerea tezei de dr. șt. med., Autor Ganenco Andrei „Interacțiuni cardioventilatorii la modificarea pattern-ului respirator”, specialitatea 312.01. Fiziologie şi fiziopatologi. Data susținerii publice

 

TĂBÎRȚĂ Alisa, conf. univ., expert evaluator ANACEC. Domeniul evaluat: Formare continuă. Domeniul general: Medicină. din data de 30.09.2022

 

 

Moderatori/Secretari la manifestări ştiinţifice în țară, organizate în perioada evaluată

Moderatori

 

1. PASCAL Oleg, dr. hab. șt. med., prof. univ.,moderator, Workshop medical, Metode și mijloace de evaluare clinicofuncțională în domeniul de reabilitare medicală și medicină fizică, Conferinţa ştiinţifică anuală „Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”, 19.10.2023. https://conferinta.usmf.md/wp-content/uploads/PROGRAM-INVITATIE-1.pdf

2. TĂBÎRȚĂ Alisa, dr. șt. med., conf. univ., moderator, Workshop medical, Metode și mijloace de evaluare clinico-funcțională în domeniul de reabilitare medicală și medicină fizică, Conferinţa ştiinţifică anuală „Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”, 19.10.2023. https://conferinta.usmf.md/wp-content/uploads/PROGRAM-INVITATIE-1.pdf

3. TĂBÎRȚĂ Alisa, dr. șt. med., conf. univ., moderator, Simpozion în cadrul ședinței Societății specialiştilor în reabilitare medicală şi medicină fizică din Republica Moldova ”Abordări moderne în reabilitarea medicală a persoanelor cu tulburări vestibulare”, 29.04.2023

 

Secretari

 

1.CÎRÎM Mihail, asist. univ., secretar, Workshop medical, Metode și mijloace de evaluare clinico-funcțională în domeniul de reabilitare medicală și medicină fizică, Conferinţa ştiinţifică anuală „Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”, 19.10.2023.

 

Expert evaluator al ANACEC, ANCD, al altor proiecte şi activităţi ştiinţifice la nivel national

 

BULAI Marina, asis. univ., expert evaluator ANACEC. Domeniul evaluat: Formare continuă. Domeniul general: Medicină. din data de 30.09.2022

 

                        în reviste internaționale recenzate cu impact factor

 

1. TĂBÎRȚĂ Alisa, recenzent la 1 articol publicat în Revista ”Balneo and PRM Research Journal, în anul 2023.e ISSN 2734-8454, p ISSN 2734-844X.

 

Membri

 

1.PASCAL Oleg, Membru al Comitetul științific, ”Săptămâna uniunii medicale balcanice, ediția a XXXVII-a a, „perspective ale medicinei balcanice în era post COVID-19”

 

 

Preşedinţi/ Copreședinți/ Membri ai Comitetului ȘTIINȚIFIC al manifestărilor ştiinţifice în țară, organizate în perioada evaluată

 

Membri

 

TĂBÎRȚĂ Alisa, dr.șt.med., conf univ., membru al comitetului științific Conferinţa ştiinţifică anuală „Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”, 18-20 octombrie 2023.

TĂBÎRȚĂ Alisa, dr. șt. med., conf univ., membru al comitetului științific. Conferința națională cu participare internațională „Tendințe actuale și provocări în medicina preventivă” organizată în cadrul celei de-a XXXVII-a ediție a Săptămânii Medicale Balcanice „Perspective ale Medicinei Balcanice în era post COVID-19”, 8-9 iunie 2023

 

 

1.	Premiul I lucrarea cu tema ,, Chronic lumbar musculoskeletal pain: medical rehabilitation interventions.” BULAI M., PASCAL O., TĂBÎRȚĂ A., CÎRÎM M., CHIHAI V., PLEȘCA S. , la Congresul Național cu participare Internațională de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie, 02.09.23-05.09.23, Timișoara, România.