Default Header Image

Publicaţii


 Manuale pentru învățământul universitar:


AGAPII E., DANAIL S., PASCAL O. Recuperarea controlului postural la persoanele după accident vascular cerebral în baza programei de kinetoterapie cu efecte de transfer funcţional. Chişinău: Editura USEFS, 2010, 120 p.

DIANA COJOCARI, E. AGAPII, O. PASCAL, S. DANAIL. Recuperarea coordonării şi a echilibrului în activităţile psihomotrice de bază la persoanele după accident vascular cerebral prin tehnici de biofeedback stabilografic. Chişinău: Editura „USEFS”, 2013, 180 p.

CAZACU M. M., IONCE A., FLOREA N., STRATULAT I. S., PASCAL O., CHIHAI V., TĂBÎRȚĂ A. .ș.a. Balneoclimatologia în România și Republica Moldova: istoric și perspective europene. București: Editura Academie Române, 2018. 409 p.

PASCAL O., CHIHAI V., TĂBÎRȚĂ A. Balneoclimatologia în România și Republica Moldova:istoric și perspective europene. Editura Academie Române 2018. 379 p

ARBUNE, I., BURUIANA, C. Ș., CAUNEAC, R. M., SIDEA, M., BRAILEANU, C., PASCAL, O., TABÎRȚĂ, A., CHIHAI, V., MELNIC, A. Mijloace fizice utilizate în medicina fizică și de reabilitare, Vol I. Iași: Editura:”Gr. T. Popa”, U.M.F. Iași, 2019, 456 p. ISBN 978-606-544-628-1.

ARBUNE, I., BURUIANA, C. Ș., CAUNEAC, R. M., SIDEA, M., BRAILEANU, C., PASCAL, O., TABÎRȚĂ, A., CHIHAI, V., MELNIC, A. Mijloace fizice utilizate în medicina fizică și de reabilitare, Vol II. Iași: Editura:”Gr. T. Popa”, U.M.F. Iași, 2019, 539 p. ISBN 978-606-544-629-8. 

 

Ghiduri şi protocoale clinice:

 

A. MORARU, O. PASCAL, E. AGAPII, E. HAMIȚCHI, L. MUNTEANU, D. COJOCARI. Protocol clinic naţional. „Reabilitarea bolnavului cu accident vascular cerebral”. Ministerul Sănătăţii RM, 2012. Pagina web: www.ms.gov.md, 180 p.

A. MORARU, O. PASCAL, A. NEMERENCO. Protocol clinic standardizat pentru medicii de familie „Reabilitarea bolnavului cu accident vascular cerebral”. Ministerul Sănătăţii RM, 2013. Pagina web: www.ms.gov.md, 2 p.

O. PASCAL, A. MORARU, E. AGAPII, A. ABABII, D. COJOCARI, A. BELENCIUC. Protocol clinic naţional. „Reabilitarea bolnavului cu traumatism vertebro-medular”. Ministerul Sănătăţii RM, 2015. Pagina web: www.ms.gov.md, 60 p.

MUSTEAŢĂ, T., PASCAL, O.,  DUCA, D. ,, Reabilitarea medicală a bolnavului cu traumatism cranio-cerebral Protocol clinic naţional’’, PCN-325, p.61( Aprobat de Ministerul Sănătăţii Muncii si Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.512 din 13.04.2018)

TĂBÎRŢĂ, A.,PASCAL O.,CHIHAI, V., VÎZDOAGĂ A., PREPELIŢĂ, A., RANETA, A., RAGULIN A. ,,Reabilitarea medicală a pacientului cu amputații de membre inferioare .Protocol clinic național”, PNC-324, p.61, (Aprobat de Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.512 din 13.04.2018)

PASCAL, O., PLEŞCA, S., PREPELITA, A. , ,,Reabilitarea medicală a bolnavului cu sindrom de post-laminectomie/discectomie.Protocol clinic naţional’’, PCN-323, p.40, (Aprobat de Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.512 din 13.04.2018)

CHIHAI, V., PASCAL, O., TĂBÎRŢĂ, A., VÎZDOAGĂ, A., PREPELITA, A., CEBOTARI, L. ,, Reabilitarea medicală a bolnavului cu gonartroză Protocol clinic naţional’’, PCN- 321, p.39.  (Aprobat de Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.512 din 13.04.2018)

VIZDOAGĂ, A., PASCAL, O., TĂBÎRŢĂ, A., CHIHAI, V., GHERMAN A., PREPELIŢĂ, A., BULAI, M. ,,Reabilitarea medicală a bolnavului cu coxartroză. Protocol clinic naţional’’, PCN-322, p.48. (Aprobat de Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.512 din 13.04.2018)

GHERMAN, A.,  GUDUMAC, E., VICOL, GH., PASCAL, O., NICOLAI, A.,  MELNIC, A. ,,Reabilitarea medicală a copilului ars. Protocol clinic național’’, PCN-326, p.38 (Aprobat de Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.512 din 13.04.2018)

 PASCAL O., TĂBÎRȚA A., PLEȘCA S., MELNIC A. Ghidului național „Reabilitarea medicală post infecția COVID-19. Chișinău: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 889 din 28.09.2020

 

Ghiduri metodice/metodologice

 

TĂBÎRŢĂ A., PASCAL O. Ghid practic în reabilitarea funcţională a pacienţilor după amputarea membrului inferior. Chișinău: Tipografia „Bons Offices”, 2016. 80 p. ISBN 978-9975-3126-0.

BIVOL, G., PASCAL O., TĂBÎRŢĂ, A., MELNIC, N., DAVID, A., AMARIEI V.,Tratamentul balneosanatorial al maladiilor gastrointestinale- Recomandări metodice, p.32, Chişinău: Tipografia Sirius, 2019, 32 p. ISBN 978-9975-57-261-3.

PASCAL, O., TĂBÎRȚĂ, A., PLEȘCA, S., MELNIC, A.  Reabilitarea medicală a pacienților cu infecția COVID-19. Chișinău: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, 2020. 28 p.

Articole  în  reviste ştiințifice internaţionale cotate SCOPUS:

COZAC V., PASCAL O., TROFIM R. Neurological complications of coexistent costovertebral tuberculosis and paravertebral hydatid disease - case presentation. În: Romanian Journal of Neurology. Volume XIII, No. 2, 2014, p. 85-87. ISSN 1843-8148.

 

Articole  în  reviste științifice din străinătate recunoscute:

 

AGAPII E., PASCAL O., COJOCARI D. Aplicaţiile fenomenului de transfer al calităţilor şi deprinderilor în programul de reabilitare a pacienţilor cu AVC. The 8-th Congress of the Romanian Society of Neurology. În: Romanian Journal of Neurology. Vol. IX, Bucharest, Ed. Amaltea Medical Publishing House, 19-22 May, 2010, p. 64-65.  ISSN 1843-8148. Categoria B+.

COJOCARI D. AGAPII E., PERJESCO L., PASCAL O. Reeducarea echilibrului şi tulburărilor posturale la pacienţii cu hemipareză post-AVC prin biofeedback poziţional pe platforma stabilografică. The 8-th Congress of the Romanian Society of Neurology. În: Romanian Journal of Neurology. Vol. IX, Bucharest, Ed. Amaltea Medical Publishing House, 19-22 May, 2010, p. 29-30. ISSN 1843-8148. Categoria B+.

COZAC V., PASCAL O. The efficiency of transcutaneous electrical nerve stimulation in association with gabapentin in the treatment of neuropathic pain in patients with spinal cord injury. În: Romanian Journal of Neurology. Volume XIII, No. 4, 2014, p. 193-196. ISSN 1843-8148. Categoria B+.

 

Articole în materialele congreselor, conferinţelor, simpozioanelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)

 

TЭБЫРЦЭ A. Оценка клинико-функциональных особенностей пациентов c cахарным диабетом после транстибиальной aмпутации нижней конечности. B: ХXIII Международная научнaя конференция Актуальные научные исследования в современном мире. Хмельник, Украина, 2017, c. 106-109. ISSN 2524-0986.

КИХАЙ В., TЭБЫРЦЭ A. Cовременные подходы функциональной оценки руки при ревматоидном артритe. In: Proceedings of the International Scientific Conference Topical problems of modern science. Warsaw, Poland, 2017 nr. 25 vol.1, p 19-25.

TĂBÎRŢĂ A., RUSU-DELEU R. Phyziotherapy rehabilitation of patients with diabetes after transtibial amputation of the lower limb. In: The VIII International Scientific and Practical Internet conference: Medical, Social, Psychological and Pedagogical Aspects of Health. Ulan-Bator, Mongolia, 2017, p. 172-179. ISBN 978-99978-0-261-3.

CHIHAI V., TĂBÎRŢĂ A., BULAI M. Evaluarea durerii şi a calităţii vieţii la persoanele cu artrita reumatoidă în raport cu programe de reabilitare activă. În: Reabilitare medicală, Revista profesioniştilor din Sănătate, Cluj-Napoca, România, 2018-2019, p. 15-18.

BĂBĂLĂU, C. BUCIAŢCHII, O. PASCAL. Particularităţile clinice şi de recuperare ale sindromului de neglijare hemispaţială în asociere cu hemianopsie omonimă la pacienţii cu AVC: revista literaturii şi prezentare de caz clinic.  În: Anale știinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Ed. a XIV-a, vol. 3, Probleme actuale în medicină internă. Chișinău, 2013, p. 587-591. ISSN 1857-0631.

FLOREA-BURDUJA, E., RARU, A., IROVAN, M., FARÎMA D., TĂBÎRȚĂ A. The role of clothing in various stages of assisting people with amputations (review). In: Annals of University of Oradea, Fascicle of Textiles, Leatherwork, Oradea, România, 2020, Vol. 2, pp. 27-31. Print-ISSN 1843 – 813X, on-line-ISSN 2457-4880

CHIHAI, V.,TĂBÎRȚĂ, A., VIZDOAGĂ, A., PASCAL, O.,MAZUR, M., MAZUR –NICORICI, L.. ”The assessment of functional and psycho-emotional status in complex medical rehabilitation of patients wirh rheumatoid disorders”, Archives of the Balcan Medical Union, 2020, vol. N 4, pp. ,ISNN-L 1584-9244; ISNN PRINT 1584-9244; ISNN ON-LINE 2558-815X.

 

Articole în diferite reviste ştiinţifice din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei:

 

categoria B

MORARU A., TĂBÎRŢĂ A., CHIHAI V., et al. Evaluation of clinical manifestations in patients with secondary gonarthrosis and their influence on quality of life. În: Curierul Medical. Chişinău, 2014, vol 57, nr. 6, p. 45-48. ISSN1857-0666.

TĂBÎRŢĂ A. Principles of medical rehabilitation of the patients with amputated limbs. În: Curierul Medical. Chişinău, 2014, vol. 57 nr. 1, p. 51-54. ISSN 1857-0666.

TĂBÎRŢĂ A., PASCAL O., RANETA A. et al. Analysis of concomitant diseases of the transtibial amputation of lower limbs. În: Curierul Medical. Chişinău, 2016, vol. 59, nr. 5, p. 25-29. ISSN 1857-0666.

TĂBÎRŢĂ A. Sindromul radicular lombar la pacienţii cu amputaţia membrului inferior, primar protezaţi. În: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. Chişinau, 2015, nr. 7 (64), p. 94-98. ISSN 1729-8689.

TĂBÎRŢĂ A. Abordări moderne în evaluarea dizabilităţii prin amputarea membrului inferior. În: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. Chişinau, 2016, nr. 5 (69), p. 35-39. ISSN 1729-8689.

O. PASCAL. Dezvoltarea asistenţei de reabilitare neurologică în Republica Moldova. În: Buletinul Academiei de Ştiinţă a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2009. vol. 3(22), p. 8-11. ISSN 1857-0011.

DIMITRAŞ S., PASCAL O. ş.a. Specificul sindromului umărului dureros la pacienţii post-AVC: aspecte de diagnostic şi management terapeutic. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Știinţe Medicale. Chişinau, 2011, nr. 1(29) p. 258-261. ISSN 1857-0011.

CHICU C., PASCAL O. ș.a. Disecţia arterei vertebrale la adultul tînăr. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Știinţe Medicale. Chişinau, 2011, nr. 1(29), p. 25-29. ISSN 1857-0011.

COZAC V., PASCAL O. ş.a. Multiple sclerosis with psychotic impairment. În: Curierul Medical, 2014, Vol. 57, No 4, p. 101-105. ISSN 1857-0666.

COJOCARI D., BODIU A., AGAPII E., PASCAL O. Determinarea experimentală a impactului tratamentului chirurgical la pacienţii cu patologie stenozantă a arterelor bazinului carotidian cu accident vascular cerebral ischemic asupra procesului de recuperare În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Știinţe Medicale. Chişinau, 2014, nr. 2 (43), p. 175-182. ISSN 1857-0011.

 COZAC V., ROTARU L., PASCAL O. Transcranial magnetic brain stimulation in post-stroke motor recovery. În: Curierul Medical. Vol. 58, Nr. 4, 2015, p. 74-76. ISSN 1857-0666.

T. MUSTEAŢĂ, O. PASCAL ş.a. Actualităţi in problema osificarii heterotopice neurogene. (Revista literaturii). În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinau,  2(47)/2015, p. 40-45. ISSN 1857-0011. Categoria B.

CUCOVICI, O. PASCAL ş.a. Actualităţi  despre  fenomenul disreflexiei autonome (Revista literaturii). În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale: revistă ştiinţifico-practică, Chişinau, 2(47)/2015, p. 59-62. ISSN 1857-0011.

V. COZAC, L. ROTARU, A. UNCUŢA, O. PASCAL. Stimularea magnetica transcraniana a creierului in reabilitarea post-stroke: scurt reviu asupra recuperarii motorii. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinau,  2(47)/2015, p. 82-85. ISSN 1857-0011.

CUCOVICI, O. PASCAL ş.a. Disreflexia autonomă la pacient cu traumatism vertebro-medular la nivelul C4-C5 – Caz clinic. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinau,  2(47)/2015, p. 221-223. ISSN 1857-0011.

T. MUSTEAŢĂ, O. PASCAL ş.a. Osificarea heterotopica in traumatismul vertebro-medular (Caz clinic). În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale: revistă ştiinţifico-practică, Chişinau, 2(47)/2015, p. 223-225. ISSN 1857-0011.

TABIRTA, O. PASCAL, A. RANETA, T. GROM. Analysis of concomitent diseases of the transtibial amputation of lower limbs. Curierul Medical. 2016, Vol.59, nr. 5, p. 25-29.

CHIHAI, V. Principii de reabilitare funcţională în artrita reumatoidă. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2017, nr. 2(54), p. 324 – 326

TĂBÎRŢA A., PASCAL O., CHIHAI V. Evaluarea eficienței tratamentului de reabilitare medicală asupra statusului funcţional al pacienților cu amputații unilaterale transtibiale: studiu clinic, prospectiv. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2018, nr. 1(58), p. 157 – 162.

TĂBÎRȚĂ, A., CISTIUHIN, T., Principiile reabilitării medicale în asistența complexă a persoanelor cu maladii oncologice-articol de sinteză. În: Revista Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. Chișinău., 2019, nr. 2, pp. 6-12. ISSN 1729-8689.

ISTRATII, D., PLEŞCA, S., SANGHELI, M., GĂINĂ, D., GROSU, O. Miastenia gravis familială: sinteza literaturii și prezentare de caz clinic. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2020, nr. 1(83), pp. 6-11. ISSN 1729-8687.

PLEŞCA, S., ISTRATII, D., SANGHELI, M., MELNIC,A., PASCAL, O. Managementul durerii cronice la vârstnic: aspecte de diagnostic și de evaluare. ( Partea 1) In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2020, nr. 4(86), ISSN 1729-8687

PLEŞCA, S., ISTRATII, D., SANGHELI, M., MELNIC,A., PASCAL, O. Managementul durerii cronice la vârstnic: abordări terapeutice  (partea II). In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2020, nr. 4(86), ISSN 1729-8687

MELNIC,A., PASCAL, O., PLEŞCA, S., BULAI, M. Comorbidităţi şi dizabilităţi în reabilitarea vărstnicilorcu accident vascular cerebral. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2020, nr. 4(86), ISSN 1729-8687

 

categoria C

 

TĂBÎRŢĂ A., PASCAL O., RUSSU-DELEU R. Evaluarea calităţii vieţii şi a factorilor determinanţi la pacienţii cu amputaţii transtibiale unilaterale după tratamentul de reabilitare medicală cu tehnici kinetice active: studiu prospectiv, descriptiv. În: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, Moldovan Journal of Health Sciences. 2016, nr. 10 (4), p. 71-83. ISSN 2345-1467.

TĂBÎRŢĂ A., PASCAL O., CHIHAI V. Evaluarea eficienței tratamentului de reabilitare medicală asupra statusului funcţional al pacienților cu amputații unilaterale transtibiale: studiu clinic, prospectiv. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2018, nr. 1(58), p. 157-162. ISSN:1857-0011.

CHIHAI, V. Evaluarea eficacității tratamentului funcțional de reabilitare medicală a mâinii pentru pacienții cu artrita reumatoidă. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2018, nr. 1(58), p. 153 – 157. ISSN 1857-0011.

TĂBÎRŢĂ, A., PASCAL, O., CHIHAI, V.  Evaluarea eficienței tratamentului de reabilitare medicală asupra statusului funcţional al pacienților cu amputații unilaterale transtibiale: studiu clinic, prospectiv. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2018, nr. 1(58), p. 157 – 162. ISSN 1857-0011.

IGNATOV, O., PASCAL, O., NACU, V. Acupoint embedding therapy.In Mold Med J. 2020;63(1):52-58. doi: 10.5281/zenodo.3685665

 

Teze în materialele congreselor, conferinţelor, simpozioanelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)

 

CEBANU S., RUBANOVICI V., ŞTEFĂNEŢ G., TABÎRŢĂ A. Study of young athletes morbidity from sport lyceums of Chisinau municipality. In IX International Baltic Sports Medicine Conference. Tartu, Estonia, 2015, p. 29.

CHIHAI, V., TĂBÎRŢĂ, A. Particularităţile sindromului algic la persoanele cu amputaţii de membre inferioare în raport cu diferite programe de reabilitare. Al 40-lea Congres Naţional de Reabilitare Medicală cu participare internaţională 27-30 septembrie, Sibiu, 2017.

CHIHAI, V. Evaluarea durerii și a calității vieții la persoanele cu artrită reumatoidă în raport cu programe de reabilitare activă. Al 41 Congres Național Anual de Reabilitare Medicală. 24-27octombrie,  2018, Cluj-Napoca.

CHIHAI, V. Evaluarea funcțională a prehensiunii la pacienții cu poliartrită reumatoidă. The 11thannual International Conference: Romania-Republic of Moldova “Ortho posturo gnosis – the knowledge to influence and control the diseases”. 23 martie 2018, Iași.

PASCAL, O. Aspecte clinice și de recuperare a tulburărilor posturale la pacienții post-accident vascular cerebral. The 11thannual International Conference: Romania-Republic of Moldova “Ortho posturo gnosis – the knowledge to influence and control the diseases”. 23 martie 2018, Iași.

TĂBÎRŢĂ, A. Particularități clinico-funcționale în recuperarea mersului protetic la pacienții cu amputatii ale membrelor inferioare. The 11thannual International Conference: Romania-Republic of Moldova “Ortho posturo gnosis – the knowledge to influence and control the diseases”. 23 martie 2018, Iași.


VÎZDOAGĂ, A., ŞALARU, V., MAZUR – NICORICI, L., SADOVICI – BOBEICA, V., CAUN, E., MAZUR, M. The efficacy of kinetotherapy in knee osteoarthritis.  The 35th  Balkan medical week. 25-27 septembrie 2018, Atena.


BODEAN, M. Metodele fiziofuncționale în tratamentul umărului dureros. The 12thannual International Conference: Romania-Republic of Moldova “Ortho posturo gnosis – the knowledge to influence and control the diseases”. 28 februarie - 1 martie, 2019 Iași, România.

CEBAN, D., Tehnicile manuale folosite în cadrul terapiei.  The 12thannual International Conference: Romania-Republic of Moldova “Ortho posturo gnosis – the knowledge to influence and control the diseases”. 28 februarie - 1 martie, 2019 Iași, România.

CHIHAI, V., Principiile evaluării eficacităţii tratamentului fiziofuncţional la pacienţii cu artrită reumatoidă. The 12thannual International Conference: Romania-Republic of Moldova “Ortho posturo gnosis – the knowledge to influence and control the diseases”. 28 februarie - 1 martie, 2019 Iași, România.

CHIHAI, V., TĂBÎRȚĂ, A:; ROTĂREANU, A.,  MIHAILOV, V., CÎRÎM, M. The impact of activ kinetic programs on clinica land functionals status adressed to people with diabetic angiopathy. Congresul Național De Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie. 4-6 septembrie, 2019 Galați, România.

CIOCANU, M., CIMIL, A., The efficiency of the rehabilitattion service in hospital conditions. Congresul Național de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie. 4-6 septembrie, 2019 Galați, România.

DUDNIC, M., Principiile tratmentului fiziofuncțional al persoanelor cu gonartroză. The 12thannual International Conference: Romania-Republic of Moldova “Ortho posturo gnosis – the knowledge to influence and control the diseases”. 28 februarie - 1 martie, 2019 Iași, România.

LUPU, M., Managementul tratamentului funcțional în hernia de disc – studiu de caz. The 12thannual International Conference: Romania-Republic of Moldova “Ortho posturo gnosis – the knowledge to influence and control the diseases”. 28 februarie - 1 martie, 2019 Iași, România.

MELNIC, A., Funcţionalitatea  şi  reabilitarea medicală în contextul multimorbidităţii. The 12thannual International Conference: Romania-Republic of Moldova “Ortho posturo gnosis – the knowledge to influence and control the diseases”. 28 februarie - 1 martie, 2019 Iași, România.

 MELNIC, A., PASCAL, O., Developing strategies to address comorbibiditz in stroke reabilitation. Congresul Național de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie. 4-6 septembrie, 2019 Galați, România.

TĂBÎRŢĂ, A., CHIHAI,  V. The use of Trinity Amputation and Prothesis Expirience Scalers in the complex  rehabilitation of persons with lower limb amputaion. Congresul Național de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie. 4-6 septembrie, 2019 Galați, România.

TĂBÎRȚĂ, A., Recuperarea funcţională după  artroplastia totală de şold- studiu de caz. The 12thannual International Conference: Romania-Republic of Moldova “Ortho posturo gnosis – the knowledge to influence and control the diseases”. 28 februarie - 1 martie, 2019 Iași, România.

VIZDOAGA, A., Managementul reabilitării medicale a persoanelor cu osteoartroza genunchiului în raport cu diferite patologii asociate. The 12thannual International Conference: Romania-Republic of Moldova “Ortho posturo gnosis – the knowledge to influence and control the diseases”. 28 februarie - 1 martie, 2019 Iași, România.

CHIHAI, V., TĂBÎRȚĂ A., PLEȘCA S., LUPU, M. The effects of cupping therapy in the treatment of lumbar algical syndrome. Congresul Național de Medicină Fizică, de Recuterare și Balneologie din România cu participare internațională, 2-5 septembrie, 2020, on-line.

CHIHAI, V., TĂBÎRȚĂ, A., PASCAL, O., BODEAN, A. M. Efficiency of complex medical rehabilitation programs in assisting the patient with painful shoulder syndrome. Congresul Național de Medicină Fizică, de Recuterare și Balneologie din România cu participare internațională, 2-5 septembrie, 2020, on-line.

CHIHAI, V., TĂBÎRȚĂ, A., PASCAL, O., CÎRÎM, M. The gripping recovery in a patient with rheumatoid arthritis by combining kinetotherapy with TuiNa massage Congresul Național de Medicină Fizică, de Recuterare și Balneologie din România cu participare internațională, 2-5 septembrie, 2020, on-line.

MELNIC, A., STAVER, A., PASCAL, O. MEASURING COMORBIDITIES IN STROKE REHABILITATION – IS INTERNATIONAL CLASIFICATION OF DISEASE ICD-10 A USEFUL TOOL?. In: Balneo Research Journal Congress abstracts. Iași, România, 2020, vol 11 (3). p. 51. eISSN 2069-7619.

MELNIC, A., PASCAL, O., PLEȘCA, S. Impact of Mood and Cognition Disorders in Post Stroke Rehabilitation. In: Balneo Research Journal Congress abstracts. Iași, România, 2020, vol 11 (3). p. 53. eISSN 2069-7619.

CHIHAI, V., The methods of PhM in complex rehabilitation in patients with RA” Conferința Internațională Facing COVID -19 Challenges in sports, rehabilitation and Education, Georgia, Tbilisi, 11 iunie 2020, on-line.

ŞALARU, V., A.VÎZDOAGĂ A, MAZUR –NICORICI,L., CEBANU M., ROTARU T., VETRILĂ, S., LOGHIN-OPREA, N., GARABAJIU,M., SADOVICI-BOBEIC, L., MAZUR, M. Comorbidities impact on phzsical rehabilitation program outcomes in patients with knee osteoarthritis. In: Ann Rheum Dis-2020-eular.2725, 2 June 2020.

 

Teze în materialele congreselor, conferinţelor, simpozioanelor ştiinţifice internaţionale în republică

 

TĂBÎRŢĂ, A.” Durerea fantomă după amputaţii de membre. Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare  internaţională  „Reabilitarea medicală şi medicina sportivă: interacţiuni teoretico-practice” 30 septembrie-1 octombrie.Chişinău  2016.

CHIHAI, V. Metodele crioterapiei în reabilitarea medicală. Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare  internaţională „Reabilitarea medicală şi medicina sportivă: interacţiuni teoretico-practice” 30 septembrie-1 octombrie. Chişinău  2016.

VIZDOAGĂ, A. Principii de reabilitare medicală în spondilita anchilozantă. Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare  internaţională  „Reabilitarea medicală şi medicina sportivă: interacţiuni teoretico-practice” 30 septembrie-1 octombrie. Chişinău  2016.

TĂBÎRŢĂ, A. Particularităţi în reabilitarea funcţională a pacienţilor cu amputaţii de membre inferioare. Conferinţei ştiinţifică anuală în cadrul Zilelor Universităţii, 18-21 octombrie. Chişinău, 2016.

CHIHAI, V.  Metodele crioterapiei la pacienţii cu artroplastii. Conferinţei ştiinţifică anuală în cadrul Zilelor Universităţii, 18-21 octombrie. Chişinău, 2016.

VIZDOAGĂ, A. Electrostimularea în recuperarea pacienţilor cu artropatii. Conferinţei ştiinţifică anuală în cadrul Zilelor Universităţii, 18-21 octombrie.Chişinău 2016.

BULAI, M. Testul de efort cardio-respirator în reabilitarea medicală. Zilele Universităţii şi Conferinţa ştiinţifică anuală, consacrate aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu, 16-20 octombrie 2017, Chişinău.

CHIHAI, V. Efectele benefice ale reabilitării în ameliorare durerii la pacienţii cu artrita reumatoidă – cay clinic. „Abordarea multidisciplinară a sindromului algic în medicina fizică şi reabilitarea medicală”. 25-26 aprilie 2017, Chişinău.

CUBANI, T. Testarea ADL şi caliatatea vieţii: principii de clasificare şi aplicare. (cond. șt. – Victoria Chihai, asist. univ., Cat. de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală). I simpozion al medicilor rezidenţi în reabilitarea medicală. 1 decembrie 2017, Chişinău.

GORGAN, E. Evaluarea funcțională a mâinii la pacienții cu artrită reumatoidă (cond. șt. – Victoria Chihai, asist. univ., Cat. de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală). Zilele Universităţii şi Conferinţa ştiinţifică anuală, consacrate aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu, 16-20 octombrie 2017, Chişinău.

MELNIC, A. Reabilitarea funcției motrice a membrului superior prin antrenament și coordonare bimanuală. Zilele Universităţii şi Conferinţa ştiinţifică anuală, consacrate aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu, 16-20 octombrie 2017, Chişinău.

MELNIC, A., GROSU, S. Tulburări de gândire și comportament post-AVC. Zilele Universităţii şi Conferinţa ştiinţifică anuală, consacrate aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu, 16-20 octombrie 2017, Chişinău.

MIHAILOVA, E. Metodologii de aplicare a câmpului magnetic în tratamentul de reabilitare medicală. (cond. șt. – Victoria Chihai, asist. univ., Cat. de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală).  I simpozion al medicilor rezidenţi în reabilitarea medicală. 1 decembrie 2017, Chişinău.

MILITAN, D. Dinamica manifestărilor clinico-funcționale ale pacienților cu gonartroză (cond. șt. - Alisa Tăbîrță, asist. univ., Cat. de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală). Zilele Universităţii şi Conferinţa ştiinţifică anuală, consacrate aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu, 16-20 octombrie 2017, Chişinău.

PASCAL, O. Actualităţi şi perspective în reabilitarea pacientului post AVC. Conferinţa ştiinţifico-practică „Managementul modern în reabilitarea medicală neurologică”, 09 februarie 2017, Bălti.

PASCAL, O. Situaţia actuală şi perspectivele de dezvoltare a asistenţei de reabilitare medicală în Republica Moldova. Conferinţa naţională cu participare internaţională „Posibilităţi şi perspective de cooperare în domeniul reabilitării medicale” 29 martie 2017. Chişinău.

PASCAL, O. Tehnologii moderne în reabilitarea pacientului neurologic. Congresul al VI – lea al Neurologilor si Neurochirurgilor din Republica Moldova. 2-5 octombrie 2017. Chişinău

PLEŞCA, S. Hernia discală – diagnostic şi tratament. Conferinţa ştiinţifico-practică „Managementul modern în reabilitarea medicală neurologică”, 09 februarie 2017, Bălti.

PREPELIȚA, A. Metode de reabilitare în sindromul chirurgiei spinale eșuate. Zilele Universităţii şi Conferinţa ştiinţifică anuală, consacrate aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu, 16-20 octombrie 2017, Chişinău.

RAGULIN, A. Sindromul umărului dureros: diagnostic clinico-funcţional şi diferenţial. (cond. șt. - Alisa Tăbîrță, asist. univ., Cat. de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală). I simpozion al medicilor rezidenţi în reabilitarea medicală. 1 decembrie 2017, Chişinău.

SCHIDAN, M. Importanța somnului în procesul de reabilitare cognitivă la pacienții neurologici (cond. șt. – Marina Bulai, asist. 47 univ., Cat. de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală). Zilele Universităţii şi Conferinţa ştiinţifică anuală, consacrate aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu, 16-20 octombrie 2017, Chişinău.

STRIJCA, A. Reabilitarea funcțională a pacienților după accident vascular cerebral (cond. șt. - Adrian Prepelița, asist. univ., Cat. de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală). Zilele Universităţii şi Conferinţa ştiinţifică anuală, consacrate aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu, 16-20 octombrie 2017, Chişinău.

TĂBÎRŢĂ, A. Neuropatia diabetică periferică-factor de risc al amputaţiilor de membre inferioare. Conferinţa ştiinţifico-practică „Managementul modern în reabilitarea medicală neurologică”, 09 februarie 2017, Bălti.

TĂBÎRŢĂ, A. Conceptul și principiile moderne ale medicinii de reabilitare. Probleme și soluţii pentru Republica Moldova. Conferinţa naţională cu participare internaţională „Posibilităţi şi perspective de colaborare în domeniul reabilitării medicale”. 29 martie 2017. Chişinău.

TĂBÎRŢĂ, A. Particularităţile sindromului dolor după amputaţii de membre inferioare Conferinţa naţională cu participare internaţională „Abordarea multidisciplinară a sindromului algic în medicina fizică şi reabilitarea medicală”. 25-26 aprilie 2017, Chişinău.

VÎZDOAGĂ, A. Evaluarea funcţională a pacientului cu patologia coloanei vertebrale. Conferinţa ştiinţifico-practică „Managementul modern în reabilitarea medicală neurologică”, 09 februarie 2017, Bălti.

VÎZDOAGĂ, A. Managementul durerii la pacienţii cu artroza genunchiului. „Abordarea multidisciplinară a sindromului algic în medicina fizică şi reabilitarea medicală”. 25-26 aprilie 2017, Chişinău.

VÎZDOAGĂ, A., ŞALARU, V., MAZUR – NICORICI, L., MAZUR, M. Comorbidităţile la pacienţii cu osteoartroza genunchiului influenţează sau nu programul kinetoterapeutic. Congresul  ştiinţific internaţional „Soprt. Olimpism. Sănătate” ediţia a II - a. 26 – 28 octombrie 2017, Chişinău.

MELNIC, A. Impactul comorbidităţilor asupra reabilitării persoanelor post AVC. Conferinţa Națională cu participare Internațională Chișinău-Iași “Actualităţi în medicina fizică şi de reabilitare”. 15 iunie 2018, Chişinău.

MELNIC, A. Reabilitarea pacienților cu AVC în relație cu comorbiditățile și complicațiile medicale. Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, 15 – 19 octombrie, 2018

OLARI, M. Eficacitatea tratamentului de reabilitare a pacienților cu gonartroză (cond. șt. – Victoria Chihai, asist. univ., Cat. de reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală). Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, 15 – 19 octombrie, 2018

PASCAL, O. Diagnosticul şi managementul tulburărilor cognitive în reabilitarea medicală. Conferinţa naţională cu participare internaţională „Abordări şi practici moderne în medicină fizică şi de reabilitare.” 28-29 septembrie 2018, Chișinău

PLEȘCA, S. Abordări moderne ale patologiei coloanei vertebrale cervicale. Ediția a XXIV-a a Expoziției internaționale specializate MOLDMEDIZIN & MOLDDENT. 12 – 14 septembrie 2018, Chișinău.

PLEȘCA, S. Cervical level pain syndroms: contemporary approaches. The third International Congress of Moldovan Societz for the Studz and Management of Pain. 5-6 octombrie 2018, Chişinău.

VÎZDOAGĂ, A. Managementul, diagnosticul funcţional şi reabilitarea medicală în osteoartroza deformantă a genunchiului. Conferinţa Națională cu participare Internațională Chișinău-Iași Actualităţi în medicina fizică şi de reabilitare. 15 iunie 2018, Chişinău.

BÎCU, I. Tulburările cognitive și afective în reabilitarea medica-lă a persoanelor post accident vascular cerebral (cond. şt. – Oleg Pascal, dr. hab. șt. med., prof. univ.). Conferinţei ştiinţifică anuală în cadrul Zilelor Universităţii, 15-18 octombrie, 2019, Chişinău.   

BODEAN, A. M.,  Metode de evaluare funcțională în sindromul umărului dureros (cond. şt. – Victoria Chihai). Conferinţei ştiinţifică anuală în cadrul Zilelor Universităţii, 15-18 octombrie, 2019, Chişinău.     

IGNATOV, O. Caracteristica materialelor utilizate în terapia de inoculare Conferinţei ştiinţifică anuală în cadrul Zilelor Universităţii, 15-18 octombrie, 2019, Chişinău.

MELNIC, A. Strategii de abordare a comorbidităţilor în cadrul reabilitării medicale a persoanelor post accident vascular cerebral.  Conferinţei ştiinţifică anuală în cadrul Zilelor Universităţii, 15-18 octombrie, 2019, Chişinău.

PLEȘCA S. Managementul contemporan al patologiei cervicale a coloanei vertebrale. Conferința Națională ”Managementul contemporan al dizabilității în medicina fizică şi de reabilitare”. 22 martie, 2019, Chișinău.

PLEȘCA, S. Diagnosticul și managementul durerii cervicale din viziunea specialistului neurolog. Conferința Națională științifico-practică cu participare internațională”Osteoporoza, Osteoartroza si Maladii musculoscheletale non-inflamatorii”,1 noiembrie, 2019, Chișinău.

SIRIC, A., Actualităţi şi perspective de dezvoltare a asistenţei de reabilitare neurologică pediatrică în RM. Experienţa Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii. Conferința națională cu participare internațională ”Actualităţi şi perspective  de dezvoltare a neuroreabilitării la adulţi şi copii”.  17 mai, 2019, Chișinău.

TĂBÎRȚĂ, A. Managementul reabilitării medico-sociale al persoanelor după endoprotezare articulară. Conferința Națională ”Managementul contemporan al dizabilității în medicina fizică şi de reabilitare”. 22 martie, 2019, Chișinău.

ȚOIU, A., medic rezident an III,  (cond. TĂBÎRȚĂ, A.) Aprecierea gradului de dizabilitate conform standardelor europene. Conferința Națională ”Managementul contemporan al dizabilității în medicina fizică şi de reabilitare”. 22 martie, 2019, Chișinău.

VÎZDOAGĂ, A. Modificările biomecanice în recuperare fizico-funcțională a pacienților cu osteoartroza deformantă a genunchilor. Conferința Națională științifico-practică cu participare internațională”Osteoporoza, Osteoartroza si Maladii musculoscheletale non-inflamatorii”,1 noiembrie, 2019, Chișinău.

PETROȘIȘIN, S., Bazele filosofice, istorice și culturale medicinii tradiționale chineze. Al III-lea Simpozion al medicilor rezidenți în reabilitarea medicală ”Experiența academică în studierea medicinii tradiționale chineze”, 19 decembrie, 2019, Chișinău.

 CÎRÎM, M., Metode de tratament și reabilitare specifice medicinii tradiționale chineze. Al III-lea Simpozion al medicilor rezidenți în reabilitarea medicală ”Experiența academică în studierea medicinii tradiționale chineze”, 19 decembrie, 2019, Chișinău.

LUPU, M., Avantajele și riscurile de aplicare a Cupping-ului în tratamentul complex de         reabilitare. Al III-lea Simpozion al medicilor rezidenți în reabilitarea medicală ”Experiența academică în studierea medicinii tradiționale chineze”, 19 decembrie, 2019, Chișinău.

 BODEAN, A.–M.., Video-raport – Trening în medicina tradițională chineză (20.09.2018-08.11.2019). Al III-lea Simpozion al medicilor rezidenți în reabilitarea medicală ”Experiența academică în studierea medicinii tradiționale chineze”, 19 decembrie, 2019, Chișinău.

TĂBÎRȚĂ, A. Principii generale în reabilitarea persoanelor cu infecția COVID-19. Conferința națională Managementul de reabilitare medicală a persoanelor cu infecția COVID-19, 11 noiembrie, 2020, Chișinău (on-line).

MELNIC, A., Pandemia COVID-19 și impactul ei asupra serviciului de reabilitare medicală, Conferința națională Managementul de reabilitare medicală a persoanelor cu infecția COVID-19, 11 noiembrie, 2020, Chișinău (on-line).

CÎRÎM M., JURJIU V., Reeducarea funcțională respiratorie a manifestărilor pulmonare în infecția COVID-19,  Conferința națională Managementul de reabilitare medicală a persoanelor cu infecția COVID-19, 11 noiembrie, 2020, Chișinău (on-line).

PLEȘCA S., Reabilitarea sechelelor extrapulmonare post infecția COVID-19, Conferința națională Managementul de reabilitare medicală a persoanelor cu infecția COVID-19, 11 noiembrie, 2020, Chișinău (on-line).

TĂBÎRȚĂ, A. Aspecte și perspective în reabilitarea medicală a persoanelor după infecția COVID-19 în cadrul cursurilor de instruire organizate de OMS și MSMPS, 02.06.2020.

TĂBÎRȚĂ, A. Reabilitarea medicală fizică a pacienților cu infecția COVID-19 în cadrul seminarului on-line privind implementarea Ghidului național: Reabilitarea medicală a pacienților cu infecția COVID-l9, MSMPS, 06.10.2020.

 

POSTERE din ţară

 

CHIHAI, V., TĂBÎRŢĂ, A., PASCAL O. Pain and quality of life in patients whith reumattoid artritis International Conference on the 70th Anniversary of Sports Medicine in the Republic of Moldova. Chisinau, 12-14 October, 2017.

OLARI, M. Managementul reabilitării medicale în artrita reumatoidă (cond. șt. - Victoria Chihai, asist. univ., Cat. de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală). Zilele Universităţii şi Conferinţa ştiinţifică anuală, consacrate aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu, 16-20 octombrie 2017, Chişinău.

GORGAN, E. Evaluarea funcțională a mâinii la pacienții cu artrită reumatoidă (cond. șt. – Victoria Chihai, asist. univ., Cat. de reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală). Zilele Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, 15 – 19 octombrie, 2018

POSTERE din străinătate

MELNIC, A., SANGHELI, M., PLEȘCA, S. Impact of social and psychological factors on persons with acute and chronic low back pain. Pain in Europe XI Congress of European Pain Federation, Valencia, Spania. 4-7 septembrie, 2019

STRATULAT, I. S., BURUIANA,  C. Ș., RIZEA, M. S., MELNIC, A. Using Patokoro in Stroke Rehabilitation: Results. 13 th International Society of Physical and Rehabilitation Medicine Congress. Kobe, Japonia. 9-13 iunie, 2019.                                                                                                                

CHIHAI, V., TĂBÎRȚĂ, A., BULAI, M., JURJIU, V., PETROȘIȘIN, S. Medicina tradițională chineză – provocări și perspective pentru medicina de reabilitare. În: Balneo Research Journal. Iași, România, 2020, vol 11 (3). p. 94. eISSN 2069-7619.

VÎZDOAGĂ, A., ŞALARU, V., MAZUR –NICORICI, M., CEBANU, T., ROTARU, M., GARABAJIU, L., SADOVICI-BOBEICA, M., MAZUR, M. The efect of a kinetotherapy rehabilitation program on knee osteoarthritis in patients with diferent pain levels. In: World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases. Virtual Congress. August 20-22, 2020, P1047,  p.574

SANGHELI M. ,PLESCA, S.,MELNIC, A., ISTRATII,D., ȘIMON, V.  Coping strategies for chronic low back pain in patients with anxiety and depressive symptoms – is behavior a decisive factor? 2020 European Journal of Neurology, 27 (Suppl. 1),p 1085

Lista manifestărilor naţionale organizate


Conferința științifico-practică cu genericul „ Asocierea şi combinarea mijloacelor fizioterapeutice în reabilitarea medicală” în cadrul Societăţii Specialiştilor în Reabilitare Medicală şi Medicină Fizică din Republica Moldova. 19 Februarie 2016. Chişinău.

Conferinţa ştiinţifico-practică cu genericul „Kinetoterapie – de la teorie la practică”. în cadrul Societăţii Specialiştilor în Reabilitare Medicală şi Medicină Fizică din Republica Moldova. 24 Mai 2016. Chişinău.

Conferinţa ştiinţifico-practică „Managementul modern în reabilitarea medicală neurologică”. 09 februarie 2017. Bălti. (140 participanţi)

I Simpozion al medicilor rezidenţi din Reabilitare Medicală. 01 Decembrie 2017. Chişinău.

Conferinţa naţională “Actualităţi în medicina fizică şi de reabilitare”, 22 martie, Chișinău (150 participanți)

Al III-lea Simpozion al medicilor rezidenți ” „Experiența academică în studierea medicinii tradiționale chineze”, 19 decembrie, Chișinău (65 participanți)

Conferința națională Managementul de reabilitare medicală a persoanelor cu infecția COVID-19, 11 noiembrie, 2020, Chișinău (on-line)-140 participanți

Al IV- lea Simpozion al medicilor rezidenți din reabilitarea medicală 26 noiembrie, 2020

 

Lista manifestărilor ştiinţifice naţionale cu participare internaţională organizate


Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Reabilitarea medicală şi medicina sportivă: interacţiuni teoretico-practice” 30 septembrie-1 octombrie. Chişinău  2016 (180 participanţi inclusiv 5  persoane Tartu, Estonia. )

Workshop Transfer de cunoştinţe şi practici de reabilitare pentru Republica Moldova în cadrul Zilelelor Universităţii şi Conferinţei ştiinţifice anuale, 18-21 octombrie 2016.Chişinău.

Conferinţa naţională cu participare internaţională „Posibilităţi şi perspective de cooperare în domeniul reabilitării medicale” 29 martie 2017. Chişinău. ( 24 participanţi, inclusiv  4 invitaţi din Germania.)

Conferinţa naţională cu participare internaţională „Abordarea multidisciplinară a sindromului algic în medicina fizică şi reabilitarea medicală”. 25-26 aprilie 2017, Chişinău. (150 participanţi, inclusiv 6 invitaţi din Germania.)

Workshop “Principiile Osteopatiei în practica medicală” 10 octombrie 2017. Chişinău. (40 participanţi, inclusiv un invitat din Canada.)

Conferinţa naţională cu participare internaţională The 7th International Medical Congres for Students and Young Doctors,  3-5 mai, 2018, Chişinău.

Conferinţa naţională cu participare internaţională „Myofascial triggerpoint therapy for low back pain and knee problems”7-8 mai 2018, Chișinău (38 participanți,inclusiv 3 specialiști din Elveția).

Conferinţa națională cu participare internațională Chișinău-Iași “Actualităţi în medicina fizică şi de reabilitare” 16 iunie, 2018. Chișinău. (150 participanţi, inclusiv 6 invitaţi din România.)

Conferinţa naţională cu participare internaţională „Abordări şi practici moderne în medicină fizică şi de reabilitare”, 28-29 septembrie,Chișinău. (180 participanţi, inclusiv 6 invitaţi din Estonia.)

Conferinţa naţională cu participare internațională “Actualităţi şi perspective de dezvoltare a neuroreabilitării la adulţi şi copii” , 17 mai, Chișinău (150 participanți, inclusiv 1 invitatat din România)

Conferinţa naţională cu participare internaţională ”Kinetoterapia în sistemul de reabilitare medicală”, 8 noiembrie, 2019 (150 participanți, inclusiv 4 invitați din România)

Workshop naţional cu participare internaţională ”Metoda Bobath în reabilitarea neurologică (Bobath-based Neurorehabilitation), 27 mai - 28 mai 2019, Chișinău. (45 participanți, inclusiv 2 invitași din Elveția)

Conferinţa internaţională consacrata aniversării a 70 ani de la fondarea serviciului Medicinei Sportive în Republica Moldova. 12 – 14 octombrie 2017. Chişinău. (200 participanţi, inclusiv invitaţi din Estonia, Lituania, Letonia, Georgia, Ucraina şi România)

The 11thannual International Conference: Romania-Republic of Moldova “Ortho posturo gnosis – the knowledge to influence and control the diseases”, 23.martie 2018, Iasi, România. (150 participanți)

II  Simpozion al medicilor rezidenţi din Reabilitare Medicală în cadrul workshop-ului „Terapia prin injectare de substanțe vâscoelastice intra articular și peritendon”, 7 decembrie 2018, Iaşi, România. (50 participanţi)

The 12thannual International Conference: Romania-Republic of Moldova “Ortho posturo gnosis – the knowledge to influence and control the diseases”, 28 februarie- 1 martie, 2019, Iași România (150 participanți)

Congresul Național de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie din România cu participare internațională, 2-5 septembrie, 2020, on-line.