contacts

Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală

Centrul Universitar de Reabilitare Medicală,
str. 31 August 1989, 137C,
mun. Chişinău, MD-2004,
Republica Moldova

Baze clinico-didactice:

  1. IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Str. Gheorghe Cașu 37
  2. Centrul Universitar de Reabilitare Medicala, Str. 31 August 1989, 137A
  3. Institutul de Neurologie si Neurochirurgie, Str. Vl. Korolenco, 2