Default Header Image

Publicaţii

 •  Manuale pentru învățământul universitar

 

 • Cazacu M. M., Ionce A., Florea N., Stratulat I. S., Pascal O., Chihai V., Tăbîrță A. .ș.a. Balneoclimatologia în România și Republica Moldova: istoric și perspective europene. București: Editura Academie Române, 2018. 409 p.
 • Agapii E., Danail S., Pascal O. Recuperarea controlului postural la persoanele după accident vascular cerebral în baza programei de kinetoterapie cu efecte de transfer funcţional. Chişinău: Editura USEFS, 2010, 120 p.
 • Diana Cojocari, E. Agapii, O. Pascal, S. Danail. Recuperarea coordonării şi a echilibrului în activităţile psihomotrice de bază la persoanele după accident vascular cerebral prin tehnici de biofeedback stabilografic. Chişinău: Editura „USEFS”, 2013, 180 p.

 

 • Ghiduri şi protocoale clinice:

 

 • A. Moraru, O. Pascal, E. Agapii, E. Hamițchi, L. Munteanu, D. Cojocari. Protocol clinic naţional. „Reabilitarea bolnavului cu accident vascular cerebral”. Ministerul Sănătăţii RM, 2012. Pagina web: www.ms.gov.md, 180 p.
 • A. Moraru, O. Pascal, A. Nemerenco. Protocol clinic standardizat pentru medicii de familie „Reabilitarea bolnavului cu accident vascular cerebral”. Ministerul Sănătăţii RM, 2013. Pagina web: www.ms.gov.md, 2 p.
 • O. Pascal, A. Moraru, E. Agapii, A. Ababii, D. Cojocari, A. Belenciuc. Protocol clinic naţional. „Reabilitarea bolnavului cu traumatism vertebro-medular”. Ministerul Sănătăţii RM, 2015. Pagina web: www.ms.gov.md, 60 p.
 • T. Musteță, O. Pascal. Protocol clinic naţional. “Reabilitarea medicală a pacientului cu traumatism cranio-cerebral” .  Ministerul Sănătăţii Muncii si Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.512 din 13.04.2018, Pagina web: www.msmps.gov.md,
 • A. Tăbîrță,O. Pascal. Reabilitarea medicală a pacientului cu amputații de membre inferioare (Aprobat de Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.512 din 13.04.2018)
 • A. Prepeliță, O. Pascal. Reabilitarea medicală a bolnavului cu sindrom de post-laminectomie/discectomie (Aprobat de Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.512 din 13.04.2018)
 • A. Vîzdoagă, O. Pascal. Reabilitarea medicală a bolnavului cu gonartroză (Aprobat de Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.512 din 13.04.2018)
 • V. Chihai, O. Pascal. Reabilitarea medicală a bolnavului cu coxartroză (Aprobat de Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.512 din 13.04.2018)
 • A. Gherman, O.Pascal. A. Melnic. Reabilitarea medicală a copilului ars (Aprobat de Ministerul Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.512 din 13.04.2018)

 

 • Ghiduri metodice/metodologice

 

 • Tăbîrţă A., Pascal O. Ghid practic în reabilitarea funcţională a pacienţilor după amputarea membrului inferior. Chișinău: Tipografia „Bons Offices”, 2016. 80 p. ISBN 978-9975-3126-0.
 • Articole  în  reviste ştiințifice internaţionale cotate SCOPUS:
 • Cozac V., Pascal O., Trofim R. Neurological complications of coexistent costovertebral tuberculosis and paravertebral hydatid disease - case presentation. În: Romanian Journal of Neurology. Volume XIII, No. 2, 2014, p. 85-87. ISSN 1843-8148.

 

 • Articole  în  reviste științifice din străinătate recunoscute:

 

 • Agapii E., Pascal O., Cojocari D. Aplicaţiile fenomenului de transfer al calităţilor şi deprinderilor în programul de reabilitare a pacienţilor cu AVC. The 8-th Congress of the Romanian Society of Neurology. În: Romanian Journal of Neurology. Vol. IX, Bucharest, Ed. Amaltea Medical Publishing House, 19-22 May, 2010, p. 64-65.  ISSN 1843-8148. Categoria B+.
 • Cojocari D. Agapii E., Perjesco L., Pascal O. Reeducarea echilibrului şi tulburărilor posturale la pacienţii cu hemipareză post-AVC prin biofeedback poziţional pe platforma stabilografică. The 8-th Congress of the Romanian Society of Neurology. În: Romanian Journal of Neurology. Vol. IX, Bucharest, Ed. Amaltea Medical Publishing House, 19-22 May, 2010, p. 29-30. ISSN 1843-8148. Categoria B+.
 • Cozac V., Pascal O. The efficiency of transcutaneous electrical nerve stimulation in association with gabapentin in the treatment of neuropathic pain in patients with spinal cord injury. În: Romanian Journal of Neurology. Volume XIII, No. 4, 2014, p. 193-196. ISSN 1843-8148. Categoria B+.
 • Articole în materialele congreselor, conferinţelor, simpozioanelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)
 • Tэбырцэ A. Оценка клинико-функциональных особенностей пациентов c cахарным диабетом после транстибиальной aмпутации нижней конечности. B: ХXIII Международная научнaя конференция Актуальные научные исследования в современном мире. Хмельник, Украина, 2017, c. 106-109. ISSN 2524-0986.
 • Кихай В., Tэбырцэ A. Cовременные подходы функциональной оценки руки при ревматоидном артритe. In: Proceedings of the International Scientific Conference Topical problems of modern science. Warsaw, Poland, 2017 nr. 25 vol.1, p 19-25.
 • Tăbîrţă A., Rusu-Deleu R. Phyziotherapy rehabilitation of patients with diabetes after transtibial amputation of the lower limb. In: The VIII International Scientific and Practical Internet conference: Medical, Social, Psychological and Pedagogical Aspects of Health. Ulan-Bator, Mongolia, 2017, p. 172-179. ISBN 978-99978-0-261-3.
 • Chihai V., Tăbîrţă A., Bulai M. Evaluarea durerii şi a calităţii vieţii la persoanele cu artrita reumatoidă în raport cu programe de reabilitare activă. În: Reabilitare medicală, Revista profesioniştilor din Sănătate, Cluj-Napoca, România, 2018-2019, p. 15-18.
 • Băbălău, C. Buciaţchii, O. Pascal. Particularităţile clinice şi de recuperare ale sindromului de neglijare hemispaţială în asociere cu hemianopsie omonimă la pacienţii cu AVC: revista literaturii şi prezentare de caz clinic.  În: Anale știinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". Ed. a XIV-a, vol. 3, Probleme actuale în medicină internă. Chișinău, 2013, p. 587-591. ISSN 1857-0631.

 

 • Articole în diferite reviste ştiinţifice din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei:

 

categoria B

 • Moraru A., Tăbîrţă A., Chihai V., et al. Evaluation of clinical manifestations in patients with secondary gonarthrosis and their influence on quality of life. În: Curierul Medical. Chişinău, 2014, vol 57, nr. 6, p. 45-48. ISSN1857-0666.
 • Tăbîrţă A. Principles of medical rehabilitation of the patients with amputated limbs. În: Curierul Medical. Chişinău, 2014, vol. 57 nr. 1, p. 51-54. ISSN 1857-0666.
 • Tăbîrţă A., Pascal O., Raneta A. et al. Analysis of concomitant diseases of the transtibial amputation of lower limbs. În: Curierul Medical. Chişinău, 2016, vol. 59, nr. 5, p. 25-29. ISSN 1857-0666.
 • Tăbîrţă A. Sindromul radicular lombar la pacienţii cu amputaţia membrului inferior, primar protezaţi. În: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. Chişinau, 2015, nr. 7 (64), p. 94-98. ISSN 1729-8689.
 • TăbîrţăA. Abordări moderne în evaluarea dizabilităţii prin amputarea membrului inferior. În: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. Chişinau, 2016, nr. 5 (69), p. 35-39. ISSN 1729-8689.
 • O. Pascal. Dezvoltarea asistenţei de reabilitare neurologică în Republica Moldova. În: Buletinul Academiei de Ştiinţă a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2009. vol. 3(22), p. 8-11. ISSN 1857-0011.
 • Dimitraş S., Pascal O. ş.a. Specificul sindromului umărului dureros la pacienţii post-AVC: aspecte de diagnostic şi management terapeutic. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Știinţe Medicale. Chişinau, 2011, nr. 1(29) p. 258-261. ISSN 1857-0011.
 • Chicu C., Pascal O. ș.a. Disecţia arterei vertebrale la adultul tînăr. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Știinţe Medicale. Chişinau, 2011, nr. 1(29), p. 25-29. ISSN 1857-0011.
 • Cozac V., Pascal O. ş.a. Multiple sclerosis with psychotic impairment. În: Curierul Medical, 2014, Vol. 57, No 4, p. 101-105. ISSN 1857-0666.
 • Cojocari D., Bodiu A., Agapii E., Pascal O. Determinarea experimentală a impactului tratamentului chirurgical la pacienţii cu patologie stenozantă a arterelor bazinului carotidian cu accident vascular cerebral ischemic asupra procesului de recuperare În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Știinţe Medicale. Chişinau, 2014, nr. 2 (43), p. 175-182. ISSN 1857-0011.
 •  Cozac V., Rotaru L., Pascal O. Transcranial magnetic brain stimulation in post-stroke motor recovery. În: Curierul Medical. Vol. 58, Nr. 4, 2015, p. 74-76. ISSN 1857-0666.
 • T. Musteaţă, O. Pascal ş.a. Actualităţi in problema osificarii heterotopice neurogene. (Revista literaturii). În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinau,  2(47)/2015, p. 40-45. ISSN 1857-0011. Categoria B.
 • Cucovici, O. Pascal ş.a. Actualităţi  despre  fenomenul disreflexiei autonome (Revista literaturii). În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale: revistă ştiinţifico-practică, Chişinau, 2(47)/2015, p. 59-62. ISSN 1857-0011.
 • V. Cozac, L. Rotaru, A. Uncuţa, O. Pascal. Stimularea magnetica transcraniana a creierului in reabilitarea post-stroke: scurt reviu asupra recuperarii motorii. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinau,  2(47)/2015, p. 82-85. ISSN 1857-0011.
 • Cucovici, O. Pascal ş.a. Disreflexia autonomă la pacient cu traumatism vertebro-medular la nivelul C4-C5 – Caz clinic. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinau,  2(47)/2015, p. 221-223. ISSN 1857-0011.
 • T. Musteaţă, O. Pascal ş.a. Osificarea heterotopica in traumatismul vertebro-medular (Caz clinic). În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale: revistă ştiinţifico-practică, Chişinau, 2(47)/2015, p. 223-225. ISSN 1857-0011.
 • Tabirta, O. Pascal, A. Raneta, T. Grom. Analysis of concomitent diseases of the transtibial amputation of lower limbs. Curierul Medical. 2016, Vol.59, nr. 5, p. 25-29.
 • Tăbîrţa A., Pascal O., Chihai V. Evaluarea eficienței tratamentului de reabilitare medicală asupra statusului funcţional al pacienților cu amputații unilaterale transtibiale: studiu clinic, prospectiv. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2018, nr. 1(58), p. 157 – 162.

categoria C

 • Tăbîrţă A., Pascal O., Russu-Deleu R. Evaluarea calităţii vieţii şi a factorilor determinanţi la pacienţii cu amputaţii transtibiale unilaterale după tratamentul de reabilitare medicală cu tehnici kinetice active: studiu prospectiv, descriptiv. În: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, Moldovan Journal of Health Sciences. 2016, nr. 10 (4), p. 71-83. ISSN 2345-1467.
 • Tăbîrţă A., Pascal O., Chihai V. Evaluarea eficienței tratamentului de reabilitare medicală asupra statusului funcţional al pacienților cu amputații unilaterale transtibiale: studiu clinic, prospectiv. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2018, nr. 1(58), p. 157-162. ISSN:1857-0011.

 

 • Teze în materialele congreselor, conferinţelor, simpozioanelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)

 

 • Cebanu S., Rubanovici V., Ştefăneţ G., Tabîrţă A. Study of young athletes morbidity from sport lyceums of Chisinau municipality. In IX International Baltic Sports Medicine Conference. Tartu, Estonia, 2015, p. 29.
 • Chihai V., Tăbîrţă A. Particularităţile sindromului algic la persoanele cu amputaţii de membre inferioare în raport cu diferite programe de reabilitare. În: Volum de rezumate Al 40-lea Congres Naţional de Reabilitare Medicală cu participare internaţională. Sibiu, România, 2017, p. 39. ISSN 2457-9785.
 • Chihai V., Tăbîrţă A., Bulai M. Evaluarea durerii şi a calităţii vieţii la persoanele cu artrita reumatoidă în raport cu programe de reabilitare activă. În: Volum de rezumate Al 41-lea Congres Naţional de Reabilitare Medicală cu participare internaţională. Cluj-Napoca, România 2018, p. 36. ISSN 2457-9785.
 • Agapii E., Botezatu V., Cojocari D., Pascal O., Danail S. Analiza eficienţii programului de kinetoterapie bazat pe transferul calităţilor şi deprinderilor pentru recuperarea controlului postural la pacienţii post AVC. În: Formatori în kinetoterapia: Al III-lea Congres Balcanic de Kinetotarapie. Arad, România 2010, p. 60-67.

 

 • Teze în materialele congreselor, conferinţelor, simpozioanelor ştiinţifice internaţionale în republică

 

 • Tăbîrţă A., Pascal O., Chihai V. Physiotherapy rehabilitation of local functional deficits installed after transtibial inferior limb amputations. In: Abstract book International Conference on the 70th Anniversary of Sports Medicine in the Republic of Moldova. Chişinău, 2017, p. 35.
 • Chihai V., Tăbîrţă A., Pascal O. Pain and quality of life in patients with rheumatoid arthritis. In: Abstract book International Conference on the 70th Anniversary of Sports Medicine in the Republic of Moldova. Chișinău, 2017, p. 13.
 • Chihai V., Tăbîrţă A., Pascal O. Pain and quality of life in patients with reumattoid artritis. In: International Conference on the 70th Anniversary of Sports Medicine in the Republic of Moldova. Chişinău, 2017.