Default Header Image

Scurt istoric

 

 

Catedra de Reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală este o subdiviziune didactică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” fondată în anul 2015 prin ordinul Rectorului nr. 216-A din 27.05.2015.

Catedra organizează şi realizează instruire universitară a studenţilor anului V-VI a facultăţilor de Medicină, Medicină Preventivă, Stomatologie şi formarea profesională a medicilor  specialişti în reabilitare medicală prin studii postuniversitare de rezidenţiat. De asemenea, catedra desfăşoară cursuri de educaţie medicală continuă pentru kinetoterapeuți şi medicii specialişti în reabilitare, medicină fizică şi terapie manuală. La catedră activează 1 profesor universitar, dr. hab. şt. med (şef catedră), 2 conferenţiari universitari (dr. şt.med), 5 asistenţi universitari, 1 laborant superior.

          Instruirea postuniversitară şi educația medicală continuă în domeniul reabilitării au fost organizate în anul 1992 de către conf univ. Agafia Moraru la catedra de Reflexoterapie şi Recuperare medicală (şef catedră, prof. univ. Victor Lacusta). Primele cursuri ale disciplinei de reabilitare medicală pentru studenți în USMF „Nicolae Testemiţanu” au fost organizate în anul 1998 la catedra de Fiziologie şi Reabilitare Medicală (şef catedră, prof. univ. Aurel Saulea).

Catedra de Reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală a fost fondată în baza cursului universitar creat în anul 2008 (fondator – prof. univ. Agafia Moraru) şi condus cu succes de ea în perioada anilor 2008-2015.

În anul 2015 în funcţia de şef al catedrei a fost desemnat Oleg Pascal, profesor universitar, care a continuat dezvoltarea disciplinei prin multiple colaborări internaţionale. Au fost cu succes realizate şi implementate activități în cadrul proiectului Moldo-Estonian  “Cooperarea moldo-estoniană în medicina sportivă pentru implementarea standardelor europene în învăţămâtul medical” (an. 2013-2015). În perioada anilor 2016 – 2017 în cadrul proiectelor finanţate de Institutul Moldova-Leipzig au fost organizate workshop-uri şi ateliere de lucru cu experţi în domeniu. Din 2017 până în prezent este în derulare proiectul de colaborare cu Agenția Elvețiană de Cooperare Medicală din Basel.  Catedra participă activ în fortificarea colaborării bilaterale dintre USMF “Nicolae Testemiţanu” şi instituţii de învăţământ medical din Republica Populară Chineză  în proiecte de mobilitate academică. În perioada anilor 2018-2019, cu succes au fost organizate stagii pentru colaboratorii catedrei şi medicii rezidenţi.  

În cadrul colaborării academice cu colegii din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi, a fost editat primul manual  în 2 volume ”Mijloace fizice utilizate în medicină fizică şi de reabilitare” destinat studenților, medicilor rezidenți și specialiștilor din domeniu.

Bazele clinice universitare ale catedrei sunt amplasate în cadrul IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, IMSP Spitalul de Stat, IMSP Spitalul Clinic al MSMPS, IP Centrul Republican Experimental de Protezare, Ortopedie şi Reabilitare. În  anul 2017, la 5 iunie a fost inagurat Centrul Universitar de Reabilitare Medicală, evenimentul fiind consacrat anului Nicolae Testemiţanu. Centrul a fost fondat în deplină corespundere cu Programul de dezvoltare a învățământului medical și farmaceutic în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, cu suportul financiar al Uniunii Europene şi, de asemenea, reprezintă o bază clinică universitară a catedrei.

Direcțiile de cercetare ştiințifică ale catedrei vizează reabilitarea medicală a persoanelor cu afecțiuni de dizabilitate osteo-articulare si neurologice.