Default Header Image

scurt-istoric

 

Catedra Reabilitare Medicală, medicină fizică  și terapie manuală este fondată în anul 2015 în baza ordinului rectorului  prin care cursul universitar  cu aceiași denumire a fost reorganizat în catedră.  În toamna anului 2015 în funcţie de şef al catedrei este desemnat dr.h.ș.m., profesor universitar Oleg Pascal.  În perioada ulterioară catedra este reorganizată și trece prin anumite schimbări care au menirea de a  dezvoltata această disciplină  și a pregăti  specialiștii din domeniu conform principilor moderne.

Un rol major pentru formarea disciplinii de reabilitare medicală l-a avut profesorul universitar, dr.h.ș.m. Moraru Agafia.  Astfel cu aportul  ei sunt formații primii specialiști în domenii și sunt ținute primele cursuri de educație medicală în cadrul catedrei  Reflexoterapie şi Recuperare Medicală (actualmente „Medicină Alternativă şi Complementară”) .  La acel moment serviciul se constituia din combinarea metodelor de medicină fizică cu unele metode ale medicinei tradiționale și complentare.   

” Catedra Reabilitare Medicală la expoziția MoldMedicine”

În anul 2008 este creat cursul universitar Reabiltare medicală, medicină fizică, terapie manuală șef al cursului fiind dr.h.ș.m . profesor  universitar Agafia Moraru, care contribuie la dezvoltarea disciplinii fiind fondatoarea  specialităţilor: „Kinetoterapie”, „Terapie Manuală”, precum şi „Reabilitarea Medicală şi Medicina Fizică”  program e pregătire  postuniversitară a specialiştilor în domeniile enumerate prin cursuri de instruire  la Facultatea de Educaţie Continuă a Medicilor şi Farmaciştilor, prin rezidenţiat, secundariat clinic, precum şi prin doctorat. 

În  2017 este inagurat Centrul Universitar de Reabilitare Medicală evenimentul a fiind consacrat anului Nicolae Testemițanu.  Centrul Universitar  dispune de cabinete pentru kinetoterapie, electroterapie, terapie ocupaţională, terapie manuală, acupunctură, fitoterapie,  cabinete pentru hidroterapie și constituie una din bazele clinice ale catedrei. 

 

CURM

 

Actualmente Catedra de Reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală se află în cadrul Facultăţii Medicină nr.2. Activitatea catedrei constă în pregătirea specialiștilor și cercetarea medicală fiind organizate  instruri ale  grupelor de studenţi anul VI, facultatea Medicină şi Medicină Preventivă  şi anul V pentru studenţii facultatea Stomatologie, cursuri de educație medicală continuă și  formarea medicilor rezidenților.