Default Header Image

Cercetare

Tezele de doctorat cu teme aprobate:

  1. Reabilitarea medicală a pacienților cu artrită reumatoidă în funcție de dizabilitate și activitatea bolii.
  2. Reabilitarea medicală complexă a pacienților cu osteoartroză de genunchi în funcție de dizabilitate funcțională
  3. Regenerarea nervoasă şi recuperarea funcţională în neuropatia sciatică experimentală prin inocularea preparatelor  biologice (studiu preclinic).
  4. Reabilitarea interdisciplinară a persoanelor cu diabet zaharat juvenil

Proiecte de doctorat înaintate :

1.  Reabilitarea medicală a pesrsoanelor post accident vascular cerebral în raport cu comorbiditățile asociate