Reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală

 
 

Publicaţii

Articole în culegeri internaţionale

 1. Cozac,V., Pascal, O., Trofim, R., Neurological complications of coexistent costovertebral tuberculosis and paravertebral hydatid disease – case presentation. Romanian Journal of Neurology. Volume XIII, No. 2, 2014, p. 85-87.ISSN-L: 1843-8148.
 2. Cozac,V., Pascal, O., The efficiency of transcutaneous electrical nerve stimulation in association with gabapentin in the treatment of neuropathic pain at patients with spinal cord injury. Romanian Journal of Neurology. Volume XIII, No. 4, 2014, p. 193-196. ISSN-L: 1843-8148.

Articole în culegeri de materiale naţionale:

 1. Tăbîrță A. Abordări moderne în evaluarea dizabilităţii prin amputarea membrului inferior.  Revista  Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, 5(69), p.35-39. ISSN 1729-8689.
 2. Tăbîrță A., Pascal o., Raneta A., Grom T.: Analysis of concomitant diseases of the transtibial amputation of lower limbs. Revista Curierul Medical 5(59), 2016, p25-29, ISSN 1875-0666.
 3. Jugur O., Pleșca S., Sangheli M. Rolul factorilor psihosociali în durerea cronică lombară, impactul lor asupra calităţii vieţii. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2016, nr. 1(50), p.172-177, ISSN 1857-0011.
 4. Chihai V.:  The impact of electromagnetic millimeter waves on some clinical and biochemical parameters in patiens with diabetic neuropathy. Curierul Medical, Vol 56, N 4,2013,  p. 44-48. ISSN1857-0666.
 5. Moraru A., Tăbîrță A., Chihai V., Vîzdoagă A.: Evaluation of clinical manifestations in patients with secondary gonarthrosis and their influence on quality of life.  Curierul Medical, Vol 57 N6, 2014, p. 45-48 ISSN1857-0666.
 6. Tăbîrță A. Principles of medical rehabilitation of the patients with amputated limbs. Curierul Medical. Vol. 57, 2014, Nr. 1, p. 51-54. ISSN1857-0666.
 7. Chihai V., Ştefăneț G., Chihai M,:  Aspectele tratamentului recuperator prin kinetoterapie posturală la pacienţii cu deficit ventilator restrictiv. Revista  Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2015, 7(64), p.94-98.ISSN 1729-8689.
 8. Cozac V., Rotaru L., Pascal O.: Transcranial magnetic brain stimulation in post-stroke motor recovery. Curierul Medical. Vol. 58, 2015, Nr. 4, p. 74-76. ISSN1857-0666.
 9. Tăbîrță A., Sindromul radicular lombar la pacienţii cu amputaţia membrului inferior, primar  protezaţi. Revista  Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2015, 7(64), p.94-98. ISSN 1729-8689.
 10. Băbălău A., Buciațchii C., Pascal O.: Particularităţile clinice şi de recuperare ale sindromului de neglijare hemispaţială în asociere cu hemianopsie omonimă la pacienţii cu AVC: revista literaturii şi prezentare de caz clinic. Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, Ediţia a XIV-a, Volumul 3, Chișinău 2013, p. 587-591.

Comunicări la congrese, conferinţe, simpozioane (naţionale/ internaţionale):

 1. Moraru.A.: Medicina manuală în durerea de spate. Al 30-lea Congres Naţional de Medicină fizică şi de recuperare cu participarea Internaţională. România, Bucureşti      14.09.-17.09.2008.
 2. Moraru A., Celnacov R., Celnacov V., Vîzdoagă A.:Tehnologii moderne în diagnosticul tulburărilor biomecanice ale coloanei vertebrale în cefalee cervicogenă. 34-th National Congress of  PhysicalandRehabilitationMedicine, Braşov, 2-5 noiembrie 2011.
 3. Chihai Victoria. Acţiunea undelor milimetrice asupra unor parametri clinico – funcţionali şi biochimici la pacienţii cu diabet zaharat tip II. Conferinţa ştiinţifico – practică „Probleme actuale ale Medicinii Fizice şi Reabilitării Medicale”,Mold EXPO, 12 septembrie 2012.
 4. Moraru  A.: Eficienţa terapiei manuale asociate cu ultrasonoterapie în reabilitarea funcţională  a perartrozei  scapulohumerale. Al 31- lea Congres Naţional Anual de Medicină Fizică şi de  Recuperare, Poiana Braşov, Romănia,29 octombrie- 1 novemrer.2008 p.26 -28
 5. Moraru A.: Rolul evaluării mersului la copii cu infirmitate motorie cerebrală.Seminar internaţional ” Reeducarea copiilor cu infirmitate motorie cerebrală şi handicap”, Centrul ”Hipocrates”,Chişinău, 8 iunie 2011.
 6. Vîzdoagă A., Reabilitarea fizico-funcţională  a subiecţilor tineri cu dureri de spate. Conferinţa ştiinţifico-practică ”Aspecte moderne ale reabilitării fizice în sistemul sănătăţii”, Mold EXPO, 13-16 septembrie 2011.
 7. Moraru A. TENS şi relaxarea postizometrică  în complexul  de recuperare a sindromului miofascial la bolnavii cu lombalgie  cronică. Congresul II al Medicilor Fizioterapeuţi din  R. Moldova cu participare internaţională. Chişinău – Vadul lui Vodă 1-2 octombrie 2009.
 8. Moraru A.: Medicina Fizică în reabilitarea copiilor cu infirmitate motorie cerebrală. Conferinţa internaţională ”Reabilitarea pacienţilor cu patologii neuromotorii” CRC, Chişlinău,11 iunie 2010.
 9. Moraru A., Gherman A., Chiriac A., Nicolai A. Tratamentul recuperator complex al obezităţii la copii. Materialele Conferinţei naţionale ştiinţifico-practice ” Probleme actuale ale managementului conduitei terapeutice în reabilitarea medicală a dizabilităţii funcţionale  ” Ciadîr-Lunga, 16 noiembrie ,2012
 10. Moraru A., Vîzdoagă A., Tăbîrţă A.,Clasificaea internaţională a funcţionării dizabilităţii şi sănătăţii în evaluarea şi stabilirea obiectivelor reabilitării medical. Conferinţa ştiinţifico – practică „Probleme actuale ale Medicinii Fizice şi Reabilitării Medicale”, Mold EXPO. 12 septembrie 2012