Reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală

 
 

Istoric

Catedra „Reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală” a fost fondată în anul 2008 prin eforturile dr.hab.med., profesor universitar, Agafia Moraru, absolventă a Institutului de Medicină din Chişinău în anul 1974, susținătoare a tezei de doctor în medicină la Moscova în anul 1988, sub conducerea profesorului universitar Tudor Prisacari, şi a tezei de doctor habilitat în medicină în anul 2005 la Chișinău. În comun cu alţi specialişti  din cadrul MS RM, în anul 1991, organizează serviciul de reabilitare şi pregătirea specialiştilor în domeniul respectiv în cadrul catedrei “Reflexoterapie şi Recuperare Medicală” (actualmente „Medicină Alternativă şi Complementară”) a USMF „Nicolae Testemiţanu”, unde și activează din 1991 pînă în 2008.

 

În septembrie 2008, în baza ordinului rectorului universitar, fondează și devine şefă a cursului „Reabiltare medicală, medicină fizică, terapie manuală”. Pe parcursul anilor de activitate devine autoare şi coautoare la peste 130 de lucrări științifice, inclusiv 5 monografii și 5 brevete de invenţie. În funcţie de Specialist Principal  al Republicii Moldova în domeniul Reabilitării Medicale contribuie la elaborarea şi aprobarea  Ordinului MS RM  din 25 mai 2011 „ Cu privire la organizarea serviciului de Reabilitare Medicală şi Medicină Fizică în Republica Moldova”. Este fondatorul specialităţilor: „Kinetoterapie”, „Terapie Manuală”, precum şi „Reabilitarea Medicală şi Medicina Fizică” cu pregătirea postuniversitară a specialiştilor în domeniile citate prin cursuri la Facultatea de Educaţie Continuă a Medicilor şi Farmaciştilor, prin rezidenţiat, secundariat clinic, precum şi prin doctorantură.

 

În baza ordinului rectorului din 15.06.2015 Cursul „Reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală” a fost reorganizat în Catedra „Reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală” În toamna anului 2015 în funcţie de şef al catedrei este desemnat dr.hab.med., profesor universitar Oleg Pascal.

 

La moment Catedra de Reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală se află în cadrul Facultăţii Medicină Generală nr.2. Activitatea sa didactică este bazată pe pregătirea grupelor de medici cursanţi, medici rezidenţi anul I, II, III, precum şi grupelor de studenţi anul VI, facultatea Medicină şi Sănătate Publică şi anul IV pentru studenţii facultatea Stomatologie.