Reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală

 
 

Colaborare internaţională

  1. Colaborarea cu Universitatea din Tartu, Estonia, în baza căreia a fost organizat și implimentat cu succes proiectul „Cooperarea moldo-estoniană in medicina sportivă pentru implementarea standardelor europiene în învățămîntul medical”. În baza proiectului menționat, în cadrul Catedrei Reabilitare medicală, medicină fizică şi terapie manuală au fost organizate cursuri Medicina Sportivă prin rezidențiat.
  2. Colaborarea activă cu instituțiile de reabilitare din Murnau (dr. Karin Bauer și dr. Marc Shaan) și Leipzig (dr. Antje Dominok și dr. Cornelia Wilke), Germania. În baza colaborării au fost organizate numeroase workshop-uri cu scopul schimbului de experiență practică și știinșifică.
  3. Colaborarea cu instituțiile de reabilitare din Aarau, Elveția, în vederea dezvoltării sistemului de reabilitare din RM prin ajutor tehnic, schimbul de experiență și ajustarea programelor și proceselor de reabilitare și a programei didactice universitare, la standartele europene.